Move Water Modiin

החלפת משלמים או קבלת אישור על היעדר חובות/אישור לטאבו

עוברים דירה? מזל טוב!
בין אם רכשתם או מכרתם דירה
ובין אם אתם שוכרים דירה
זה הזמן לעדכן את הפרטים החדשים שלכם במי מודיעין, ולבצע סגירת חשבון בנכס שעזבתם (אם הוא במודיעין מכבים רעות).

אם רכשתם דירה מקבלן- הקבלן יעביר לנו את פרוטוקול המסירה.
שימו לב שחתמתם על פרוטוקול ובו תאריך נכון של המסירה, מספר מד המים, וקריאת מד המים נכון ליום המסירה. 

אם רכשת דירה מקבלן חשוב לוודא שמד המים שרשום על שמך הוא אכן שלך. לחצו להסבר על הבדיקה

חשוב לדעת שתהליך החלפת משלם בתאגיד מים שונה מהחלפת משלם בחברת חשמל או חברת הגז ולא מתבצע באופן מיידי. 
מאחר ואנחנו כפופים להנחיות וכללים של רשות המים,
ומכיוון וחשבון המים תמיד מגיע חדשיים אחרי הצריכה בפועל,
ויש תמיד לחשב גם את הצריכה המשותפת- שלא ידועה באופן מיידי. 

יש לשלם את כל החובות הקיימים בנכס אם יש כאלה עד לרגע ביצוע החלפת המשלמים. 
תהליך סגירת החשבון המלא לא מתבצע כאן ועכשיו. 

אין צורך להגיע למשרדי התאגיד כדי לבצע החלפת משלמים.
אפשר לעשות הכל דיגיטלי!

אם מכרתם/קניתם נכס זה הטופס שיש למלא

אם מחליפים שוכרים בנכס זה הטופס שיש למלא


שימו לב שיש לצרף אליו מסמכים- בטופס כתוב בדיוק אילו מסמכים יש לצרף. 

ניתן לחלופין להדפיס טופס החלפת משלם, למלא ידנית, לסרוק ולשלוח לנו במייל או בפקס. כל הפרטים למטה. 

לטופס PDF קנייה/מכירה של נכס

לטופס PDF החלפת שוכרים בנכס

 יש למלא את טופס הבקשה להחלפת משלם ולשלוח אלינו באמצעות מייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או בפקס 08-9750936

שימו לב:
יש לצרף לטופס החלפת המשלמים מספר מסמכים שכבר נפרט אותם. 
במקרה של מסמכים חסרים, התאריך שבו יימסרו כל המסמכים הנדרשים לביצוע החלפת המשלמים יהיה התאריך הקובע לביצוע ההחלפה.

אילו מסמכים יש לצרף? 
1. חוזה שכירות או חוזה מכר (לא צריך את כולו. עמוד ראשון ובו שמות הצדדים, עמוד שבו תאריך מסירת החזקה ותאריך הסיום ועמוד אחרון עם חתימות וזהו). 
2. צילומי תעודות זהות של הצדדים/תדפיס מרשם חברות/עמותות/שותפויות, עם ספח פתוח.
3. המשלמים הנכנסים צריכים לצרף ספח תעודת זהות של כל אדם מעל גיל 18 המתגורר בנכס- מעודכן לכתובת העדכנית. 
אם הספח לא מעודכן לכתובת העדכנית בעיר- להביא אישור מתאגיד המים מהעיר ממנה עברתם, על כך שהם כבר לא מקצים לכם מים. זה נקרא- אישור אי הקצאה. 

חשוב שתדע/י שעם קבלת הטופס המלא, נוכל רק לגבות ממך את החשבון שכבר קיים במערכת.
אחרי שייצא חשבון המים הבא הרלוונטי, ניצור קשר על מנת לסגור חשבון עד קריאת מד המים האחרונה שהוצהרה בטופס (המספרים המופיעים על הצג במד המים).

לאחר ביצוע החלפת המשלמים, לאחר סגירת החשבון וקבלת אישור היעדר חובות מתאגיד מי מודיעין  (שגם אותו ניתן לקבל מאתנו בדואר, דוא"ל או בפקס), יוכלו מוכרי הנכס לגשת לעירייה עם חוזה המכר ועם אישור העדר החובות, בכדי לסיים את הליך העברת הנכס.

לתשומת לבכם: עליכם לוודא כי מספר הנפשות בדירתכם מעודכן בתאגיד, כדי שתקבלו בדיוק את הקצאת המים המגיעה לכם.

כל הפרטים בנושא עדכון נפשות

מה צריך למלא בטופס ולצרף במכירת/רכישת דירה?

יש למלא את פרטי הצרכן הנוכחי ואת ההצהרה על קריאת המד וכן את פרטי הצרכן החדש ולצרף דפים רלוונטיים מחוזה מכר וצילומי תעודות זהות (עם ספח פתוח לרוחב) / תדפיס מרשם החברות /עמותות/ שותפויות.

מה צריך למלא בטופס ולצרף להשכרת דירה?

יש למלא פרטי משכיר הנכס (הבעלים) והשוכר היוצא ימלא פרטי צרכן נוכחי ויחתום על הצהרה בדבר קריאת מונה.

 במידה והשוכר מחזיר את הדירה לבעלים - ימלא הבעלים את פרטי הצרכן החדש ויחתום על אישור קריאת המונה. אין צורך לצרף חוזה שכירות, די בצילום ת.ז עם ספח פתוח של הבעלים/ תדפיס מרשם החברות /עמותות/ שותפויות.

במידה והשוכר מעביר דירה לשוכר הבא - ימלא השוכר החדש את פרטי הצרכן ויחתום על אישור קריאת המונה ,יצרף דף ראשון ודף אחרון בלבד מחוזה השכירות החדש, וצילום ת.ז שלו עם ספח פתוח/ תדפיס מרשם החברות /עמותות/ שותפויות.

שימו לב: במידה ויהיה פער של מס' ימים בין סגירת חשבון המים לבין העברת משלמים בעירייה, יהיה צורך לקבל אישור חדש לסגירת חשבון מים. אנו ממליצים לבצע את כל ההליכים בתוך יום אחד או יומיים.

אישור לטאבו / אישור העדר חובות

יש לוודא מול שירות הלקוחות שאין חוב מים על שמכם. במידה וקיים חוב, יש לפרוע אותו באמצעות מזומן או כרטיס אשראי.
אישור לטאבו יימסר רק לבעל הנכס או למיופה כוחו.

אין צורך להגיע לשירות הלקוחות לקבלת האישור. 
ניתן לקבל אישור טאבו במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  בווצאפ במספר: 073-278-3524 או בטלפון במספר: 1800-300-420. 
לבקשה במייל יש לצרף צילום ת.ז. למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ובמידה ואין חוב על הנכס, האישור יישלח למייל או למספר הפקס שצויין בבקשה.