טופס החלפת משלמים לנכס בשכירות

לעדכון נפשות הדיירים הנכנסים לנכס יש לצרף ספחי ת.ז עדכניים לנכס זה, פתוחים של כל אדם מעל גיל 18 שמתגורר בנכס. 

יש לצרף מחוזה השכירות דף ראשון, דף עם תאריך הכניסה לדירה ודף חתימות

 

פרטי הנכס

שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
Invalid Input

בכל מקרה של אי התאמה בין קריאת מונה זו למערכת הקריאה מרחוק של התאגיד (קר"מ), התאגיד יפעל לפי הקריאה בקר"מ.

 

 

פרטי בעלי הנכס – המשכירים את הנכס

שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה

פרטי השוכרים היוצאים

שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
הריני מסכים/ה בזאת כי ישלחו אלי חשבונות מים, לכתובת הדוא"ל הרשומה לעיל, במקום משלוח חשבון מים בדואר. קבלתם תיחשב לצורך כל דבר ועניין לרבות לצרכי גבייה במקרה של אי תשלום
שגיאה בשדה

פרטי השוכרים החדשים הנכנסים

אם קיים כבר שם משלמ/ת במערכת- ההחלפה תבוצע עם פרטיו.

 

שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
שגיאה בשדה
הריני מסכים/ה בזאת כי ישלחו אלי חשבונות מים, לכתובת הדוא"ל הרשומה לעיל, במקום משלוח חשבון מים בדואר. קבלתם תיחשב לצורך כל דבר ועניין לרבות לצרכי גבייה במקרה של אי תשלום
שגיאה בשדה
אני מאשר/ת לשלוח אלי סמסים להודעות הקשורות לחשבון המים שלי, סגירות מים ושעת חירום
שגיאה בשדה
אני הדייר/ת הנכנס/ת מביע/ה את הסכמתי לכל הפרטים מעלה
Invalid Input
מטעמי אבטחה ניתן לשלוח רק קבצי PDF או JPG 
לא ניתן לצרף קבצי WORD

אם אתם משלמים בהוראת קבע באשראי- היא מתבטלת באופן אוטומטי בעת המעבר.
לחצו כאן להורדת טופס מילוי הוראת קבע באשראי 

שגיאה בשדה
Invalid Input
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
Invalid Input