שימו לב: אלה המסמכים שיש לצרף לבקשה

נבהיר כי במקרה של מסמכים חסרים, התאריך שבו יימסרו כל המסמכים הנדרשים לביצוע החלפת המשלמים יהיה התאריך הקובע לביצוע ההחלפה.

  1. סריקה/צילום של עמודים רלוונטיים מהסכם שכירות/הסכם מכר חתום על ידי הצדדים (עמוד ראשון ואחרון חתומים ועמוד שמציין תאריך השכירות או מסירת החזקה)

  2. צילומי תעודות זהות של הצדדים/תדפיס מרשם חברות/עמותות/שותפויות, עם ספח פתוח.

  3. כדי לקבל תעריף מים מוזל עבור כמות נפשות מוכרת בנכס:
    אם אתם תושבי העיר ומעודכנים בנכס הנוכחי במספר הנפשות המלא- לא צריך לעשות כלום.
    אם אתם לא מעודכנים או לא תושבי העיר- יש לצרף ספחי תעודת זהות עם ספח פתוח, של כל התושבים מעל גיל 18 שנכנסים לנכס החדש. ספח ת.ז צריך להיות מעודכן לכתובת הרלוונטית במודיעין מכבים רעות.
  1. אין לכם ספח מעודכן? לא נורא. אפשר לבקש אישור מספק המים בכתובת המגורים הקודמת, שאינכם צורכים שם מים. קוראים לזה: אישור אי הקצאת מים.

א. אם הנכם תושבי מודיעין מכבים רעות, כל עוד לא ביצעתם גמר חשבון בכתובת הקודמת, לא ניתן לעדכן נפשות בכתובת החדשה. עד ביצוע גמר חשבון נעדכן בכתובת החדשה 2 נפשות- המינימום הקבוע בחוק. 
ב. לידיעתך: בעת החלפת המשלם הוראת קבע של משלם יוצא מתבטלת באופן אוטומטי ולכן אין אפשרות לבצע גמר חשבון באמצעות הוראת הקבע שהייתה במערכת.

ניתן להוריד טופס הוראת קבע באשראי בפרק טפסים, למלא ולצרף למסמכים בסוף הטופס המקוון.
לחלופין ניתן להתקשר אלינו כדי להקים הוראת קבע חדשה באשראי לטלפון 1800-300-420.
אם אתם מבצעים הוראת קבע בנקאית- יש להעביר הוראה חתומה מהבנק או צילום מסך של אישור הוראת קבע.

מטעמי אבטחה ניתן לשלוח רק קבצי PDF או JPG.  לא ניתן לצרף קבצי WORD.

פרטי הנכס

שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה

פרטי בעל הנכס:  (המשכיר/המוכר)

שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
Invalid Input

פרטי משלמים שיוצאים מהנכס כפי שרשומים במערכת מי מודיעין

שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה

הצהרת משלמים יוצאים מהנכס

שגיאה בשדה
שגיאה בשדה

במקרה של אי התאמה בין הקריאה בטופס לבין הקריאה במערכת קריאת מדי המים מרחוק (קר"מ) התאגיד יפעל על פי הקריאה בקר"מ.

אני מבקש לרשום את הצרכן החדש שפרטיו רשומים להלן כצרכן בנכס.

ידוע לי כי מילוי טופס זה אינו אישור על החלפת הצרכנים, וכי ביצוע החלפת הצרכנים מותנה בכך שאשלם את מלוא התשלומים בעד צריכת המים והביוב בנכס עד למועד פינוי הנכס על ידי כאמור. ככל שלא הוסדר התשלום ידוע לי, כי ביצוע ההחלפה מותנה בכך שאשאיר בידי החברה פרטים מלאים להתקשרות עמו לצורך הסדרת החוב

Invalid Input

פרטי משלמים חדשים הנכנסים לנכס.

בחרו את השם שכפי שתרצו שיירשם בכרטיס המים שלכם. ניתן לרשום 2 שמות שונים.
אם קיים כבר שם משלמ/ת במערכת- ההחלפה תבוצע עם פרטיו.
מספר ת.ז אחד בלבד- לפיו יזוהה מי שרשום שמשלם בכל מגע עם התאגיד.
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
Invalid Input
מטעמי אבטחה ניתן לשלוח רק קבצי PDF או JPG 
לא ניתן לצרף קבצי WORD

אם אתם משלמים בהוראת קבע באשראי- היא מתבטלת באופן אוטומטי בעת המעבר.
לחצו כאן להורדת טופס מילוי הוראת קבע באשראי 

שגיאה בשדה
Invalid Input
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה