הקמת תאגיד המים, תחומי אחריותו והפיקוח עליו

 

למעלה

איכות המים

למעלה

 חישוב עלויות מים וביוב- תעריפים וגבייה

 

למעלה

צריכה משותפת

למעלה

הליכים להחלפת משלמים ואישור היעדר חובות

למעלה

נזילות מים

למעלה

ביוב ושפכים

למעלה

טיפים ועצות טובות לחסכון במים

 

למעלה