הקמת תאגיד המים, תחומי אחריותו והפיקוח עליו

מהו תאגיד מי מודיעין?

מי מודיעין הנו חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב שהוקם ע"י עיריית מודיעין מכבים רעות, בתוקף חוק תאגידי מים וביוב (2001). מטרותיו העיקריות של מי מודיעין הן מתן שירות של אספקת מים לתושבים, סילוק הביוב של העיר למכון טיהור שפכים, אחזקת הרשת המוניציפלית של המים והביוב, ובעתיד, גם פיתוח תשתיות המים והביוב בשכונות החדשות שיוקמו.

מדוע הוקם תאגיד מי מודיעין?

מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית חייבת עד סוף שנת 2007 להקים תאגיד מים וביוב, או לחלופין, להצטרף לתאגיד אזורי של מים וביוב הקרוב אליה מבחינה גיאוגרפית. החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דבר שיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום ושדרוג משק המים והביוב של העיר, וכן לשפר את השירות לתושב.

מיהם הבעלים של תאגיד מי מודיעין?

עיריית מודיעין מכבים רעות הנה הבעלים של תאגיד מי מודיעין, והיא מחזיקה כיום ב- 100% של מניות התאגיד. בעתיד, שמורה לעירייה הזכות למכור חלק ממניותיה, תחת אישור של המדינה.

מי מפקח על פעילות תאגיד מי מודיעין?

תאגיד מי מודיעין כפוף לרשות הציבורית למים, והוא פועל תחת פיקוח של רגולטור מטעם המדינה – הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד התשתיות הלאומיות. התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר.

לפניה למחלקת פניות הציבור ברשות הממשלתית למים וביוב?

לאתר רשות המים לחצו כאן. כתובת: רחוב המסגר 14 ת.ד. 20365, תל-אביב מיקוד 61203. טלפון: 076-5300905 , פקס: 03-7605702 תאגיד מי מודיעין שומר על רמת שקיפות גבוהה מבחינה ציבורית; לתאגיד מונה רו"ח חיצוני האמון על הכנת דוחות כספיים, ורו"ח נוסף העוסק בביקורת פנים. בנוסף, לתאגיד מונה דירקטוריון שחבריו אושרו ע"י ועדת רביבי, מתוכם שלושה דירקטורים מטעם העירייה, והשאר הנם דירקטורים מטעם הציבור. הדירקטוריון מתכנס באופן קבוע, מקבל דיווחי מנכ"ל ומאשר תקציבים, תכניות עבודה ופעולות נוספות.

האם מי מודיעין מספק שירות רק לתושבי מודיעין ומכבים-רעות?

תאגיד מי מודיעין קיבל מהמדינה רישיון הפעלה אזורי. בשלב ראשון התאגיד מספק שירות רק לתושבי מודיעין ומכבים רעות, אך בעתיד צפויות להצטרף רשויות נוספות תחת אחריותו.

מהי אחריות מי מודיעין בנושא תיקון תקלות מים וביוב?

מי מודיעין מחויב לטפל בתקלות במערכת המים רק עד לנקודה של שעון המים הראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד שעון המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו"ב, הן תקלות הנחשבות פרטיות, והן באחריות הדיירים שיצטרכו לפנות לבעל מקצוע באופן פרטי.

תקלות במערכת הביוב

מי מודיעין מחויבת לטפל בתקלות ביוב במערכת העירונית בלבד ועד גבול המגרש הפרטי. גבול המגרש נקבע ומוגדר בנספח הסניטרי במועד הגשת היתר הבניה ע"י הקבלן.

מהם סדרי הגודל של פעילות מי מודיעין?

מי מודיעין מספק שירות לאוכלוסיית מודיעין מכבים רעות אשר מנתה בסוף שנת 2011 כ- 76,000 תושבים וכ- 22,000 צרכנים (בתי אב ועסקים). סך צריכת המים של העיר מגיעה לכ- 5,330,000 מ"ק.

מהו מקור המים של מודיעין מכבים רעות?

כל כמות כל כמות המים הנצרכת בעיר נרכשת מחברת מקורות. חברת מקורות מספקת מים מקידוחים באקוויפר ההר , ממי המוביל הארצי או מים ממתקני התפלה הכל בהתאם למדיניות אספקת המים הארצית . בשנת 2011 נצרכה כמות שנתית של כ- 5,330,000 מ"ק מים שנרכשו ממקורות בעלות שנתית של כ- 20,000,000 ₪.

כיצד מווסתים את צריכת המים הכוללת בישראל?

מערכת המים בישראל הנה מערכת מים ארצית המשלבת את כל מקורות המים ומאפשרת העברת מים מאזור לאזור בהתאם לשיקולים הידרולוגיים. לכן לפעמים תל-אביב תקבל שליש מהמים ממקורות מי תהום ושני שליש מן הכנרת או חלק ממי ההתפלה, ולעיתים הפוך. לפעמים מערכת המים הארצית תעלה מים מן הדרום צפונה במידה ובדרום ירדו יותר גשמים.

למעלה

איכות המים

האם רצוי ומותר לשתות מי ברז?

מי השתייה בישראל המסופקים דרך מערכת המים לתושבים הם ברמה תברואתית טובה ביותר. יחד עם זאת ראוי להזכיר שאחריותה של חב' מי מודיעין היא לספק את המים עד למונה הראשי של הבניין ומשם והלאה עוברת האחריות לטיפול נאות במים לתושביו של אותו בניין. אם מותקן בבניין ציוד ייעודי לטיפול במים כגון מכלי אגירה, מסננים, מכשירים למניעת זרימה חוזרת וכדו' יש לדאוג לתחזוקתו של אותו ציוד לפי הוראות היצרן ובמסגרת זו להחליף מסננים המותקנים בו, לנקות מפחיתי לחץ, לטפל במכלי מים לפי ההמלצות כאן באתר, לשטוף צנרת ביתית אם בוצעו בה תיקונים ולשטוף את צנרת המים בבתים חדשים. בכל מקרה שמתעוררת בעיה במערכת הביתית יש לקרוא לבעל מקצוע. בבתים שבהם מקפידים על ביצוע ההוראות הללו אפשר בהחלט לשתות מים מהברז.

מי אחראי על אכיפת תקנות המים בישראל?

משרד הבריאות אחראי על קביעת תקן המים ועל אכיפת תקנות איכות מי השתייה.

כיצד מבטיחים את איכות מי שתייה?

הבטחת האיכות הבקטריולוגית של המים נעשית באמצעות חיטוי בכלור שמבצעת בדרך כלל חברת "מקורות". השימוש בכלור לאבטחת איכות מי השתייה הוא שימוש מבוקר, תחת פיקוח הדוק, והוא אף נדרש עפ"י תקנות והנחיות של משרד הבריאות.

כיצד בודקים את המים ומי עורך את הבדיקה?

מי מודיעין מבצעת בדיקות באמצעות עובדי התאגיד, אשר עברו הסמכה של משרד הבריאות לבצע בדיקות מיקרוביאליות ובדיקות כלור ופלואור. הדגימות נשלחות למעבדת משרד הבריאות אשר מדווחת על כל חריגה באיכות המים. בדיקות כימיות מבוצעות ע"י חברות חיצוניות ונשלחות למעבדה חיצונית. דגימות מים נלקחות מקווי ההזנה (חיבורי מקורות), בריכות האגירה ורשת הצינורות העירונית, לפי הנחיות משרד הבריאות. המרכיבים הכימיים נבדקים במקורות המים בהתאם לגודל האוכלוסייה ופריסתה ועל סמך ההנחיות הקבועות בתקנות מי השתייה במשרד הבריאות.

האם מים המכילים כלור בטוחים דיים לשתייה?

כן. בדיקות רבות הוכיחו כי רמת הכלור הקיימת במי השתייה הינה בטוחה, למרות שיש אנשים הקובלים על הטעם הנלווה.

מהם קוליפורמים ומה המשמעות של הימצאותם במי השתייה?

הקוליפורמים הוא סוג של חיידקים שאפשר למצוא במעיים של בני אדם ובעלי חיים. לפיכך, נוכחותם של הקוליפורמים במי השתייה היא אמת מידה לאפשרות הימצאותם של חיידקים גורמי מחלות במים. במסגרת הבדיקות שמבצעת מי מודיעין במי השתייה, נבדקת היתכנות הימצאותם של חיידקי קוליפורמים במים בהתאם לתקנות משרד הבריאות.

האם ניתן לחלות כתוצאה משתיית מים?

מחלות שמקורם במי שתייה מאופיינות בד"כ ע"י הקאות ושלשולים. לרוב הן תוצאה של טיפול לקוי במים או זיהום החודר למים. לאור הטיפול שניתן למים בישראל, רק במקרים נדירים יש מקרי מחלה הקשורים במים.

האם אפשר להבחין באיכות המים לפי מראם, טעמם או ריחם?

שלושת הסימנים הללו חשובים ואולם צריך להתייחס אליהם כאמת מידה ראשונית בלבד. ברור שיש להימנע משתיית מים שאינם נראים נקיים, שטעמם מוזר או שהם מדיפים ריח רע, להוציא ריח קל מאוד של כלור המוסף למים לפי תקן מחייב כדי להבטיח את איכותם.

מדוע לעיתים יש חול במים?

במהלך זרימת מי השתייה בצנרת, לאורך זמן, שוקעת על קרקעית הצינורות כמות קטנה של חול המגיעה מהקידוחים. בעקבות שינויי לחצים או תיקונים ועבודות אחזקה בצנרת הפרטית או העירונית, עלולה כמות קטנה של חול להתערבב במים הזורמים ולהגיע גם לבתי התושבים. במקרים כאלה מומלץ להניח למים לזרום מעט. כמו כן אנו שבים ומזכירים לצרכנים הפרטיים שיש לדאוג לתחזוקתם הנאותה של מכשירים ביתיים לטיפול במי השתייה.

מדוע לעיתים למי השתייה יש "צבע לבן"

מקורו של "הצבע הלבן" הוא מנוכחותן במי השתייה של בועות אוויר זעירות, תופעה הנגרמת במהלך שאיבת המים מאתר לאתר או מתהליך הפחתת לחצים. בועות האוויר נעלמות ממי השתייה בתוך כמה שניות והן משוללות כל השפעה שהיא על הבריאות.

מדוע יש למי השתייה, לעיתים, גוון צהוב, חום או אדום?

המקור להופעת גוונים אלה במי השתייה היא חלודה שהצטברה בצנרת הביתית העשויה ברזל או פלדה. היא נגרמת בעיקר בצנרת שלא הייתה בשימוש זמן רב יחסית והיא אינה רעילה. במקרים כאלה יש להניח למים לזרום עד היעלמות הגוונים.

מדוע, לעיתים רחוקות, יש למים גוון ירקרק?

בבתים שעל גגותיהם מותקנים מכלי אגירה למים ולא טופלו כראוי, עשויות להתפתח אצות שהן המקור לצבע הירקרק. (לחצו  כאן להוראות מפורטות כיצד לבצע תחזוקה נכונה של מכלים לאגירת מים).

מהם "מים קשים"?

קשיות במי השתייה נגרמת ע"י שני מינרלים-קלציום (סידן) ומגנזיום. יש האומרים שהמים הקשים נקראים כך משום שהקלציום והמגנזיום מקשים על ביצוע הכביסה. מים המכילים כמות קטנה יותר של קלציום או מגנזיום הם "מים רכים", ה"מים הקשים" בישראל מקורם בקידוחים הנשאבים באקוויפר ההר-העשיר בסלעי סידן ומגנזיום. חלק מהמים שחב' "מקורות" מספקת למודיעין מקורם מקידוחים באזור זה. מציאותם של שני חומרים אלה במים הוא המקור להיווצרות אבנית בזמן חימום המים. מינרלים אלה אינם מזיקים לבריאותם של בני אדם .

פלואור במי השתייה

את כל השאלות בנושא הפלואור במי השתייה יש להפנות למשרד הבריאות: משרד הבריאות, המעבדה לבריאות השן, טלפונים: 5314871 02, 5314804 02. או: 5681451- 02, 5681272- 02, 5681268- 02.

כיצד לבצע אחזקה נכונה של מכלי מים רזרביים?

בהתאם להנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים עבודות הניקוי והחיטוי יבוצעו רק ע"י מי שהוכשר לכך ע"י משרד הבריאות. יש לבצע פעולות אחזקה תקופתיות במכלים הרזרביים המותקנים במקצת הבתים בעיר, כדי למנוע זיהומים גורמי מחלות או טעמים רעים. בהיעדר ריחות רעים, זחלי יתושים וכד', המחייבים פעולות אחזקה מיידיות, יש לבצע פעולות אחזקה ומניעה לפחות אחת לשנה: 1. לסגור את כניסת המים למיכל או לבריכת האגירה. 2. לבצע ריקון מלא של המיכל או בריכת האגירה. 3. לאחר הריקון יש לסגור את פתחי היציאה של המים מהמכל או הבריכה. 4. לנקות את המיכל או הבריכה, באמצעות מברשת עם זיפים קשים ולהתמקד בעיקר בפינות ובאזורים שהמשטחים בהם אינם חלקים. 5.לבצע שטיפה עד להוצאתם מהמכל או הבריכה של כל שאריות הלכלוך. 6. חיטוי: החיטוי יבוצע בזהירות רבה ולאחר שהובטח שהמקום שבו הוא מתבצע מאוורר היטב.

פעולת החיטוי כוללת את השלבים הבאים:

א. הכנת נוזל החיטוי. מוסיפים לדלי מים חצי כוס של אקונומיקה לשימוש ביתי (ללא חומר בישום). ב. מורחים את תמיסת החיטוי על כל מחיצות המיכל או הבריכה. ג. ממתינים בין שעה לשעתיים. ד. שוטפים את תמיסת החיטוי ודואגים שמי השטיפה יזרמו אל מחוץ למיכל או הבריכה ולא אל הצינור המחובר אל הצנרת הביתית. ה. משאירים את המיכל פתוח למספר שעות עד לסילוק ריח האקונומיקה ולייבושו המוחלט. ו. סגירת המיכל, מילואו במים ופתיחת ברזי יציאת המים אל הצנרת הביתית.

הגנה על המיכל להבטחת איכות המים

1. נעילת הגישה לגג הבניין או לכל שטח אחר שעליו מותקן המיכל כך, שלא תתאפשר גישה למי שאינם מוסמכים. 2. אבטחת המכסה של מיכל המים והגישה אליו. 3. יש לציין באופן ברור ובולט את מועד הטיפול האחרון.

למעלה

 חישוב עלויות מים וביוב- תעריפים וגבייה

האם יש חשיבות למספר הנפשות החיות בדירה?

כן! החשיבות היא קריטית לחישוב כמות המים לה אתם זכאים.

רשות המים קבעה כי תעריף המים המופחת יחושב על פי מספר נפשות. על פי הכללים החדשים, כל נפש בדירה זכאית ל-3.5 קוב לחודש בתעריף א' של 7.440 ש"ח ללא מע"מ או 8.630 כולל מע"מ. תעריף ב' משולם עבור צריכה של מעל ל-7 קוב לנפש לחדשיים בתעריף של 11.973 ש"ח לקוב ללא מע"מ או 13.889 ש"ח לקוב כולל מע"מ.

החל מה- 1.9.16 מספר הנפשות ביחידת דיור מתעדכן אוטומטית ממאגר ממוחשב של רשות האוכלוסין. באם יש אי התאמה בין מאגר רישום האוכלוסין ובין המציאות בפועל, עליכם להעביר לתאגיד תעודות זהות מצולמות כולל ספח של כל המתגוררים ביחידת הדיור מעל גיל 18. ניתן להעביר את הספח לפי הפרטים בטופס צור קשר

מהי הקצאת המים להשקיית גינה משותפת?

לפי הנחיית רשות המים - ההנחה להשקיה מבוטלת

כיצד לערער על חשבון המים?

עם קבלת החשבון, יש לבדוק את כל פרטיו. אופן ומועדי הגשת ערעורים על חשבון המים לתאגיד המים והטיפול בערעור על חשבון המים, יעשה ע"פ הנחיות הקבועות בתקנות המים וכללי תאגידי מים וביוב. ערעור על חשבון המים אינו יכול להוות עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע. על פי סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א – 2001 הרשות הממשלתית למים וביוב תברר תלונות צרכנים כלפי תאגידי מים וביוב ובלבד שהצרכן פנה תחילה לתאגיד.

תשלום חשבון המים ומידע על הליכי אכיפה

יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום חשבון המים במועד יחייב תוספת ריבית והצמדה לפי חוק ותחילת הליכי אכיפה. שימו לב: אי תשלום חשבונות יגרור חיוב בגין הוצאות אכיפה, תביעות משפטיות ואף ניתוק מד המים. חיבור מד המים יבוצע תוך 48 שעות לאחר תשלום כל חשבונות המים בתוספת תשלום אגרת חידוש חיבור.

האם תאגיד מי מודיעין רשאי לנתק תושבים מאספקת מים?

מי מודיעין רשאי לנתק תושב מאספקת המים, למעט נכים, רק במקרה בו לא שילם התושב את חשבון המים, ולא נענה להתרעות שנשלחו אליו. יחד עם זאת, התאגיד חייב לפעול עפ"י פרוצדורות שנקבעו בחוק לגבי ניתוקי מים, והוא יפעל במלוא שיקול הדעת הנדרש במקרים אלו.

האם יש הקצבת מים לאוכלוסיות מיוחדות?

על פי קביעת ועדת הכספים של הכנסת, צרכן שמוכר בביטוח הלאומי כנכה, יהיה זכאי לקבלת עוד 3.5 קוב לחודש, בתעריף הנמוך.

רשימת הזכאים הינה רשימה סגורה המועברת לתאגיד על ידי המוסד לביטוח לאומי. לרשות המים ולספקי המים אין יכולת לשנות רשימה זו. על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת, נקבעו קבוצות האוכלוסיות הזכאיות לקבלת ההטבה: 

למידע מפורט בנושא באתר רשות המים לחצו כאן

מוקד מידע של רשות המים לפניות ולשאלות:  072-2755440      .

מהי צריכה חריגה מאוד?

צריכה חריגה מאוד - כשכמות המים שנמדדה במד שווה או עולה על 200% מצריכה מקבילה בשנה שעברה ובהיעדרה בשתי תקופות חיוב אחרונות (לא יותר מ- 67 יום לתקופה).

מה עלי לעשות במקרה של חיוב גבוה שלא נובע מנזילת מים?

במקרים של צריכה חריגה מאוד, רשאית החברה להפחית את החיוב בגין צריכת המים החריגה ולזכות את הצרכן בהתאם וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים: 1. מדובר בצריכה חריגה מאוד, כלומר :פי שתיים ומעלה מצריכה רגילה (מצריכה מקבילה בשנה שעברה ובהיעדרה בשתי תקופות חיוב אחרונות) ובלבד שלא תפחת מ60 מ"ק לחשבון במד משויך (דירתי) / 60 מ"ק לחשבון כפול מספר הדיירים בנכס במד ראשי. 2. הבקשה הוגשה על טופס מתאים שניתן להוריד מטפסי האתר ,תוך 35 יום ממועד משלוח חשבון המים נשוא הצריכה החריגה מאוד עליה מלינים. 3. לא הוגשה בעבר בקשה לחיוב חריג למד משויך (דירתי) או ראשי בהתאם.

למעלה

צריכה משותפת

מהי צריכה משותפת?

צריכה משותפת הנה צריכת מים המיוחסת לבניין מגורים, בגין צריכה שמעבר לצריכת המים ביחידות הדיור. דוגמה לצריכה משותפת הנה השקיית שטחי הגינון של הבניין. צריכה זו מחושבת כהפרש הצריכה הכוללת הנמדדת בשעון המים הראשי בכניסה לבניין, לבין סך הצריכות ביחידות הדיור שבבניין.

מה הסיבה לקריאה גבוהה של חשבון צריכה משותפת?

יכולות להיות מספר סיבות לקריאה גבוהה בגין צריכה משותפת, החל מנזילת מים בשטח הבניין (גלויה או סמויה), תקלה במערכת ההשקיה של הגינון בבניין, גניבת מים מהצנרת של הבניין, קבלנים הצורכים מים מבניין חדש גם לאחר שהתאכלס, תקלה במוני המים או קריאות שגויות של מוני מים. כמו כן ייתכן מצב בו הקבלן שבנה קומפלקס של בניינים, העמיס בטעות את השקיית הגינון של הקומפלקס באופן בלתי שוויוני בין הבניינים בקומפלקס.
תאגיד מי מודיעין שם לנגד עיניו כמטרה מרכזית לשפר את השירות ללקוח באמצעות שיטות עבודה וניהול מתקדמות, והוא פועל להפחית למינימום תופעות של קריאות מים חריגות.

למעלה

הליכים להחלפת משלמים ואישורים לטאבו

מהם ההליכים שיש לבצע במקרה של החלפת משלמים או קבלת אישור היעדר חובות/ אישור לטאבו?

ש למלא את טופס הבקשה להחלפת משלם (לחצו להורדת הטופס) ולשלוח לנו באמצעות דואר, פקס או מייל. יודגש כי, במידה והטופס ממולא כראוי וצורפו לו כל הנספחים הנדרשים ,לרבות צילום תעודת זהות עם ספח פתוח לרוחב , אין צורך להגיע פיזית לשרות הלקוחות.לאחר ביצוע החלפת המשלם, סגירת החשבון וקבלת אישור היעדר חובות מתאגיד מי מודיעין (שגם אותו ניתן לקבל מאתנו בדואר או בפקס בלבד), יוכל מוכר נכס לגשת לעיריית מודיעין עם חוזה המכר ועם אישור העדר החובות, בכדי לסיים את הליך העברת הנכס על שמו.

במקרה של מכירת דירה

יש למלא את פרטי צרכן נוכחי ואת ההצהרה על קריאת המד וכן את פרטי הצרכן החדש ולצרף חוזה מכר וצילומי תעודות זהות (עם ספח פתוח לרוחב) / תדפיס מרשם החברות /עמותות/ שותפויות.

במקרה של השכרת דירה

יש למלא פרטי משכיר הנכס (הבעלים) והשוכר היוצא ימלא פרטי צרכן נוכחי ויחתום על הצהרה בדבר קריאת מונה. אם השוכר מחזיר את הדירה לבעלים -ימלא הבעלים את פרטי הצרכן החדש ויחתום על אישור קריאת המונה ואין צורך לצרף חוזה שכירות, די בצילום ת.ז עם ספח פתוח של הבעלים/ תדפיס מרשם החברות /עמותות/ שותפויות. אם השוכר מעביר דירה לשוכר הבא- ימלא השוכר החדש את פרטי הצרכן ויחתום על אישור קריאת המונה, יצרף חוזה שכירות חדש וצילום ת.ז שלו עם ספח פתוח/ תדפיס מרשם החברות /עמותות/ שותפויות. שימו לב: אם יהיה פער של מס' ימים בין סגירת חשבון המים לבין העברת משלמים בעירייה, יהיה צורך לקבל אישור חדש לסגירת חשבון מים. אנו ממליצים לבצע את כל הפרוצדרות בתוך יום אחד או יומיים.

אישור לטאבו/ אישור העדר חובות

התושב יוודא התושב יוודא מול שירות הלקוחות שאין חוב מים על שמו, ואם קיים חוב, עליו לפרוע אותו באמצעות מזומן או כרטיס אשראי. התושב רשאי להגיע לשירות הלקוחות לקבלת האישור. אישור לטאבו יימסר רק לבעל הנכס או למיופה כוחו. ניתן לקבל אישור טאבו בפקס או במוקד הפרונטאלי של שרות הלקוחות ולשם כך לשם כך יש להעביר בקשה בכתב כולל צילום ת.ז. לפקס 08-9750936, ובמידה ואין חוב על הנכס, האישור יישלח למס' הפקס שצוין בבקשה.  

למעלה

נזילות מים

כיצד מאתרים נזילת מים?

על מנת לבדוק האם מדובר בנזילת מים יש לבצע את הבדיקות הבאות:
1. לאמת קריאת מונה, כולל הספרה האדומה המציינת את מאות הליטרים. את הבדיקה
מומלץ לבצע בשני מועדים: בחצות הלילה ובשעה 6 בבוקר. בין השעות הללו אין להשתמש במים.
2. לאמת שיוך של השעון, גם כשפותחים מים קרים וגם כשפותחים מים חמים – לוודא שכשמשתמשים במים חמים וקרים השעון הדירתי מסתובב.
3. לבדוק מקורות יציאה נוספים- ברז בחצר, מערכת השקיה, דודי שמש וכדומה.
אם אחת הבדיקות מעידה על אובדן מים במערכת, יש להזמין איש מקצוע שיסייע באיתורו של האבדן ותיקונו.

הברז שלי מטפטף מעט. האם עלי לטרוח לתקן אותו?

כן. הטפטוף גורם לבזבוז של מוצר יקר ערך, ועליך לשים קץ לבזבוז הזה, גם אם הטפטוף אינו נמדד במונה שלך. כדי לדעת כמה מים אתה מבזבז, שים מתחת לברז ספל או כלי שיאפשר לך למדוד, ובדוק תוך כמה דקות הוא מתמלא. ברז שמטפטף 60 טיפות בדקה יגרום לבזבוז של 12 ליטר ליום, או 4,630 ליטרים לשנה. דליפה כזו תמלא ספל של רבע ליטר בפחות מ- 30 דקות.

כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים? (בדיקת בוררות)

אם קיים חשש שמד המים אינו תקין, אנא פנו אלינו לבדיקת תקינות מד המים (בדיקת בוררות). סכומי בדיקת הבוררות משתנים מעת לעת על פי הנחיות רשות המים.

מה עלי לעשות במקרה של חיוב גבוה בשל נזילת מים?

במקרים של נזילה, רשאית החברה להפחית את החיוב בגין צריכת המים החריגה ולזכות את הצרכן בהתאם על פי הנחיות רשות המים (אין זיכוי בגין תיקון איש מקצוע) וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים בלבד:
1. מדובר בצריכה חריגה, כלומר: צריכה הגבוהה ב- 150% (פי אחת וחצי) מהצריכה בתקופה מקבילה בשנה שעברה ובהעדר תקופה כזו, מממוצע שתי תקופות חיוב אחרונות (לא יותר מ- 67 יום לתקופה).
2. הצרכן פנה לתאגיד המים תוך 6 חודשים מתום תקופת החיוב שבה ארעה הנזילה.
3. הצרכן לא קיבל זיכוי בגין נזילה במד מים משויך (דירתי) בשנה שקדמה לתקופת החיוב שלגביה מתבקשת הכרה בנזילה/ לא קיבל זיכוי במד מים ראשי בשנתיים שקדמו לתקופת החיוב שלגביה מתבקשת הכרה בנזילה.
4. הצרכן הגיש בקשה ערוכה לפי נוסח המצוי בטפסי האתר והצהיר כי מדובר בצריכה חריגה כתוצאה מנזילה שתוקנה וצירף אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה. (אם בוצע תיקון עצמי ללא אסמכתא, יש לציין זאת במפורש).

מהו הליך הזיכוי בגין נזילה?

לאחר הגשת דיווח על נזילה בצרוף מסמכים, תאגיד מי מודיעין, יבדוק לפי הנחיות החוק את הצריכה בתקופה שבה ארעה הנזילה, בהתאם להצהרת התושב, וישווה אותה עם צריכת התושב בתקופה מקבילה אשתקד. 

 אם קיים הפרש בין הצריכות, העומד על 150% ומעלה, ובכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים המצטברים, כמפורט לעיל, יזוכה התושב בהפרש בין הסכום בש"ח שחויב (בדרך כלל בתעריף גבוה) במקור, לתעריף נזילה העומד על 5.72 ₪ בתוספת מע"מ (תעריף נזילה שהוגדר לתאגיד מי-מודיעין עבור צרכני העיר מודיעין מכבים רעות).

 לדוגמת תהליך חישוב הזיכוי לחצו כאן

מה עלי לעשות במקרה של חיוב גבוה שלא נובע מנזילת מים?

החוק קבע את המונח: צריכה חריגה מאוד. צריכה זו נמדדת, כשכמות המים שנמדדה במד שווה או עולה על 200% מצריכה מקבילה בשנה שעברה ובהיעדרה בשתי תקופות חיוב אחרונות (לא יותר מ- 67 יום לתקופה).
במקרים של צריכה חריגה מאוד, רשאית החברה להפחית את החיוב בגין צריכת המים החריגה ולזכות את הצרכן בהתאם וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים:
1. מדובר בצריכה חריגה מאוד, כלומר: פי שתיים ומעלה מצריכה רגילה (מצריכה מקבילה בשנה שעברה ובהיעדרה בשתי תקופות חיוב אחרונות) ובלבד שלא תפחת מ60 מ"ק לחשבון במד משויך (דירתי) / 60 מ"ק לחשבון כפול מספר הדיירים בנכס במד ראשי.
2. הבקשה הוגשה על טופס מתאים שניתן להוריד מטפסי האתר, תוך 35 יום ממועד משלוח חשבון המים נשוא הצריכה החריגה מאוד עליה מלינים.
3. לא הוגשה בעבר בקשה לחיוב חריג למד משויך (דירתי) או ראשי בהתאם.

למעלה

ביוב ושפכים

אילו חומרים ומוצרים גורמים לסתימות ביוב?

מהניסיון שהצטבר מתברר שסתימות ותקלות ברשת הביוב הביתית נגרמות לעיתים קרובות מהשלכת מוצרי היגיינה,כגון : מגבונים, חיתולים לשימוש חד פעמי, תחבושות ועוד לאסלה ודרכה לרשת הביוב הביתית. מוצרים אלה סופחים נוזלים והם יכולים ליצור סתימות במערכת הביוב הביתית, השכונתית ואף העירונית. כתוצאה מהתקלות והסתימות הללו עולה הביוב על גדותיו וגורם למטרדים סביבתיים ותברואתיים.

מהי אחריות "מי מודיעין" בתיקון תקלות ביוב?

תקלות במערכת הביוב- מי מודיעין מחויבת לטפל בתקלות ביוב במערכת העירונית בלבד ועד גבול המגרש הפרטי. גבול המגרש נקבע ומוגדר בנספח הסניטרי במועד הגשת היתר הבניה ע"י הקבלן.

למעלה

טיפים ועצות טובות לחסכון במים

כיצד להשקות את הגינה בצורה חסכונית

השקיה באמצעות ממטרות ומתזים מותרת רק בין החודשים מאי עד אוקטובר, בין השעות 19:00 עד 7:00 למחרת. השקיה בשעות הקרירות, כשאין משבי רוח, תקטין את התאיידות המים ותמנע מחלות עלים.
העדיפו לשתול צמחים הידועים כחסכנים במים.
הקצו את כמויות המים להשקיה בהתאם למזג האוויר ולצורכי הצמח.
אבזרו את הגינה בקוצבי מים או במחשבי השקיה בעלי התו הכחול, לחיסכון במים ולבריאות הצמחייה.
חפו את הגינה בכמויות נדיבות של חומר חיפוי למניעת התייבשות הקרקע והתחממותה ולצמצום התפתחות עשבים שוטים בגינה.
חלקו את השקיית הגינה לקבוצות על פי סוגי הצמחים והתנאים הדרושים להתפתחותם, בכלל זה – צריכת המים שלהם.
הגדילו את מרווחי ההשקיה לצמחים ולדשא. הגדלה זו תגרום להעמקת השורשים וליצירת צמחים חזקים, בעלי יכולת קליטת מים טובה יותר.
כסחו את הדשא לעיתים תכופות. פעולה זו תביא לחיסכון ניכר בצריכת המים.
גזמו נוף מיותר של עצים ושיחים, הגוזלים מים שלא לצורך.
פזרו כמויות גדולות של קומפוסט. הקומפוסט משפר משמעותית את אחיזת המים בקרקע.

אילו פעולות ביתיות צורכות את כמויות המים הגדולות ביותר?

הורדת מים בשירותים - 40%
אמבטיה ומקלחת - 32%
כביסה - 14%
הדחת כלים -6%
מי שתייה ובישול - 5%
כיור האמבטיה - 3% 
שטיפת הבית - 4%

למעלה