כל כמות המים הנצרכת במודיעין מכבים רעות נרכשת מחברת מקורות. חברת מקורות מספקת מים מקידוחים באקוויפר ההר, ממי המוביל הארצי או מים ממתקני התפלה הכל בהתאם למדיניות אספקת המים הארצית.

תאגיד מי מודיעין מבצע בדיקות שוטפות לאיכות המים, באמצעות עובדי התאגיד, אשר עברו הסמכה של משרד הבריאות לבצע  בדיקות מיקרוביאליות ובדיקות כלור ופלואור (נציין כי החל מתאריך 26/8/14 הופסקה הפלרת המים ע"י חברת מקורות בהתאם לתקנות בריאות העם).

מידע נוסף על הפסקת ההפלרה

הדגימות מבוצעות בהתאם לתכנית שנתית שנקבעת ע"י משרד הבריאות הדגימות נשלחות למעבדת משרד הבריאות אשר מדווחת על כל חריגה באיכות המים.
בנוסף מבוצעות בדיקות כימיות לזיהוי מתכות, עכירות ועוד, הנשלחות למעבדה חיצונית והתוצאות נשלחות למשרד הבריאות.

מידע בנושא איכות המים באתר משרד הבריאות

אחת לרבעון מפורסמות תוצאות הבדיקות בעיתונות המקומית ובאתר האינטרנט של החברה פעמיים בשנה נשלח לבתי התושבים דוח המפרט את הבדיקות שבוצעו ותוצאותיהן

איכות המים בעיר מעולה. שתו מי ברז!

בדיקת איכות המים במערכת המים בביתך (בכפוף לתשלום)

אישור חיטוי בריכות המים בעיר  2021

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2020

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2019

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2018

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2017

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2016

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2015

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2014
 

דוחות איכות המים לשנת 2022

דוח איכות המים רבעון 1 שנת 2022
דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2022
דוח איכות מים רבעון 2 שנת 2022

דוחות איכות המים לשנת 2021

דוח איכות המים רבעון 2 שנת 2021
דוח איכות המים רבעון 4 שנת 2021
דוח איכות מים חצי שנת לשנת 2021
דוח איכות מים רבעון 1 לשנת 2021
דוח איכות מים רבעון 3 לשנת 2021
דוח איכות מים שנתי לשנת 2021

דוחות איכות המים לשנת 2020

דוח איכות המים רבעון 1 שנת 2020
דוח איכות המים רבעון 2 שנת 2020
דוח איכות המים רבעון 3 שנת 2020
דוח איכות המים רבעון 4 שנת 2020
דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2020
דוח איכות מים שנתי 2020

דוחות איכות המים לשנת 2019

דוח איכות המים רבעון 3 מיולי עד ספטמבר 2019
דוח איכות המים רבעון 4 שנת 2019 מאוקטובר עד דצמבר
דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2019
דוח איכות מים ינואר עד מרץ 2019
דוח איכות מים לחדשים אפריל עד יוני 2019
דוח איכות מים שנתי 2019

דוחות איכות המים לשנת 2018

דוח איכות מים חצי שנת לשנת 2018
דוח איכות מים מרץ 18
דוח איכות מים רבעוני אוקטובר 2018
דוח איכות מים רבעוני אפריל עד יוני 2018
דוח איכות מים רבעוני יולי עד ספטמבר 2018
דוח איכות מים שנתי 2018

דוחות איכות המים לשנת 2017

דוח איכות המים אוקטובר עד דצמבר 2017
דוח איכות המים יולי עד ספטמבר 2017
דוח איכות מים חצי שנת 2017
דוח איכות מים רבעון 1 2017
דוח איכות מים רבעון 2 2017
דוח איכות מים שנתי 2017

דוחות איכות המים לשנת 2016

דו"ח איכות המים רבעון 2 לשנת 2016
דוח איכות מים חצי שנתי 2016
דוח איכות מים רבעון 4 שנת 2016
דוח איכות מים שנתי לשנת 2016
דוח ינואר-מרץ שנת 2016
דוח רבעון 3 לשנת 2016

דוחות איכות המים לשנת 2015

דוח איכות מים דצמבר 2015
דוח איכות מים חצי שנתי 2015
דוח איכות מים רבעו 1 שנת 2015
דוח איכות מים רבעון שני 2015
דוח איכות מים שנתי 2015
דוח רבעוני 3 לשנת 2015

דוחות איכות המים לשנת 2014

דוח איכות המים אוקטובר-דצמבר 2014
דוח איכות המים יולי-ספטמבר 2014
דוח איכות המים מרץ-יוני 2014
דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2014
דוח איכות מים ינואר עד מרץ 2014
דוח איכות מים שנתי 2014

דוחות איכות המים לשנת 2013

דוח איכות המים אוקטובר-דצמבר 2013
דוח איכות המים ינואר עד מרץ 2013
דוח איכות המים רבעון 2 שנת 2013
דוח איכות המים רבעון 3 -2013
דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2013
דוח איכות מים שנתי לשנת 2013

דוחות איכות המים לשנת 2012

דוח איכות המים אוקטובר- דצמבר 2012
דוח איכות המים ינואר-מרץ 2012
דוח איכות מים רבעון 2 שנת 2012
דוח איכות מים רבעון 3 לשנת 2012
דוח איכות מים שנתי 2012
דוח חצי שנתי 2012

דוחות איכות המים לפני שנת 2012

דוח איכות המים אוקטובר -דצמבר-2011
דוח איכות המים יולי-ספטמבר 2011
דוח איכות המים ינואר-יוני 2011
דוח איכות מים 2007
דוח איכות מים 2008
דוח שנתי לאיכות המים שנת 2006