כל כמות המים הנצרכת במודיעין מכבים רעות נרכשת מחברת מקורות. חברת מקורות מספקת מים מקידוחים באקוויפר ההר, ממי המוביל הארצי או מים ממתקני התפלה הכל בהתאם למדיניות אספקת המים הארצית.

תאגיד מי מודיעין מבצע בדיקות שוטפות לאיכות המים, באמצעות עובדי התאגיד, אשר עברו הסמכה של משרד הבריאות לבצע  בדיקות מיקרוביאליות ובדיקות כלור ופלואור (נציין כי החל מתאריך 26/8/14 הופסקה הפלרת המים ע"י חברת מקורות בהתאם לתקנות בריאות העם).

מידע נוסף על הפסקת ההפלרה

הדגימות מבוצעות בהתאם לתכנית שנתית שנקבעת ע"י משרד הבריאות הדגימות נשלחות למעבדת משרד הבריאות אשר מדווחת על כל חריגה באיכות המים.
בנוסף מבוצעות בדיקות כימיות לזיהוי מתכות, עכירות ועוד, הנשלחות למעבדה חיצונית והתוצאות נשלחות למשרד הבריאות.

מידע בנושא איכות המים באתר משרד הבריאות

אחת לרבעון מפורסמות תוצאות הבדיקות בעיתונות המקומית ובאתר האינטרנט של החברה פעמיים בשנה נשלח לבתי התושבים דוח המפרט את הבדיקות שבוצעו ותוצאותיהן

איכות המים בעיר מעולה. שתו מי ברז!

בדיקת איכות המים במערכת המים בביתך (בכפוף לתשלום)

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2024

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2022

אישור חיטוי בריכות המים בעיר  2021

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2020

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2019

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2018

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2017

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2016

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2015

אישור חיטוי בריכות המים בעיר 2014
 

דוחות איכות המים לשנת 2024


דוחות איכות המים לשנת 2023דוחות איכות המים לשנת 2022דוחות איכות המים לשנת 2021דוחות איכות המים לשנת 2020דוחות איכות המים לשנת 2019דוחות איכות המים לשנת 2018דוחות איכות המים לשנת 2017דוחות איכות המים לשנת 2016דוחות איכות המים לשנת 2015דוחות איכות המים לשנת 2014דוחות איכות המים לשנת 2013דוחות איכות המים לשנת 2012דוחות איכות המים לפני שנת 2012