דוח איכות המים רבעון 1 שנת 2021

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001),
הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין מכבים רעות דו"ח תלת חודשי
המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.
 
הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1.1.2021 עד 31.3.2021
 
פירוט התוצאות סוג הבדיקה:
 
סוג בדיקה: שגרתית. נקודת רשת. מספר דגימות מתוכנן 91. מספר הדגימות שבוצעו 92. אחוז ביצוע בהתאם לתכנון: 100%. מספר דגימות תקינות 91. אחוז דגימות תקינות 99%. מספר דגימות חריגות: 1. אחוז חריגה 0.01%.
 
סוג בדיקה: שגרתית. סוג נקודה: כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן: 21. מספר דגימות שבוצעו: 21. אחוז ביצוע בהתאם לתכנון: 100%. מספר דגימות תקינות: 21. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%
 
סוג הבדיקה: שגרתית. סוג נקודה: מאגר/בריכה יציאה. מספר דגימות מתוכנן: 17. מספר דגימות שבוצעו: 17. אחוז ביצוע בהתאם לתכנון: 100%. מספר דגימות תקינות: 17. אחוז דגימות תקינות100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%
 
סה"כ דגימות: מספר דגימות מתוכנן 129. מספר הדגימות שבוצעו 130. אחוז ביצוע בהתאם לתכנון: 100%. מספר דגימות תקינות 129. אחוז דגימות תקינות 99%. מספר דגימות חריגות: 1. אחוז חריגה 0.01%.
 
בבדיקה שבוצעה ברחוב שני בתאריך 6.1.21 נמצאה חריגה. לפיכך בוצעה בדיקה חוזרת בתאריך 7.1.21 ונמצאה תקינה.
תושבים המבקשים פרטים נוספים מוזמנים לפנות למשרדי מי מודיעין בטלפון 1800-300-420