בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001),
הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין מכבים רעות דו"ח תלת חודשי
המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.

 
הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1.4.2021 עד 29.6.2021
 
פירוט התוצאות סוג הבדיקה:
 
סוג בדיקה: שגרתית. נקודת רשת. מספר דגימות מתוכנן 95. מספר הדגימות שבוצעו 96. אחוז ביצוע בהתאם לתכנון: 100%. מספר דגימות תקינות 95. אחוז דגימות תקינות 99%. מספר דגימות חריגות: 1. אחוז חריגה 1.00%.
 
סוג בדיקה: שגרתית. סוג נקודה: כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן: 18. מספר דגימות שבוצעו: 18. אחוז ביצוע בהתאם לתכנון: 100%. מספר דגימות תקינות: 18. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%
 
סוג הבדיקה: שגרתית. סוג נקודה: מאגר/בריכה יציאה. מספר דגימות מתוכנן: 14. מספר דגימות שבוצעו: 14. אחוז ביצוע בהתאם לתכנון: 100%. מספר דגימות תקינות: 14. אחוז דגימות תקינות100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%
 
סה"כ דגימות: מספר דגימות מתוכנן 127. מספר הדגימות שבוצעו 128. אחוז ביצוע בהתאם לתכנון: 100%. מספר דגימות תקינות 127. אחוז דגימות תקינות 99%. מספר דגימות חריגות: 1. אחוז חריגה 1.00%.

בתאריך 3.6.21 התגלתה חריגה בבדיקה ברחוב שני. בדיקה נוספת שבוצעה בתאריך 6.6.21 נמצאה תקינה. 

תושבים המבקשים פרטים נוספים מוזמנים לפנות למשרדי מי מודיעין בטלפון 1800-300-420