בקשה לבירור חיוב צריכת מים חריגה

קיבלתם הודעת סמס מתאגיד מי מודיעים עם התרעה על צריכה חריגה? 
או שאולי חשבון המים שלכם נראה להם גבוה מדי? 

מה עושים עכשיו? 
מה בודקים? 
כאן נסביר הכל. 

בואו נתחיל בהנחיות החוק:
החוק מגדיר כי התפקידים והאחריות של תאגידי המים הם לטיפול בצנרת הציבורית/עירונית בלבד, עד למד המים הראשי בכניסה לבניין בלבד.

ממד המים הראשי והלאה הצנרת היא פרטית, שייכת לדיירים והטיפול בה באחריות הדיירים.
כן, גם הצנרת המשותפת של הבניין או המתחם בו אתם גרים, היא צנרת פרטית בבעלותכם.

החוק מגדיר צריכה חריגה  כך: 

"צריכה חריגה" במד פרטי – כמות המים שנמדדה במד הפרטי (דירתי/משויך) השווה או העולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה במד-המים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. 
במד ראשי תוגדר צריכה חריגה, כצריכה של 150% ומעלה ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

מאחר ומדובר בצריכה בצנרת פרטית, לתאגיד מי מודיעין אין דרך לדעת, מה הסיבה לצריכת המים בדירה או בבניין שלכם. 
אנחנו לא יודעים אם הופעלה השקייה מסיבית, או אם מישהו השתמש במים לצרכים אחרים. 

תושבים רבים בעיר גילו את הסיבות הבאות לצריכה החריגה בדירה או בבניין שלהם: 
השקייה- גם אם מחשב ההשקייה מכוון, הוא לעיתים משקה בשעות ובכמויות לא צפויות. חשוב לבדוק. 
מילוי בריכות לילדים בתקופת הקיץ
אירוח בני משפחה נוספים לתקופה משמעותית
מילוי מאגרי מים בבניינים רבי קומות, ועוד. 
התקנת אל חוזר במדים הפרטיים- יכולה למנוע הלם מים מדירה לדירה בהתאמה לדרך בה נבנתה הצנרת בבניין. 

אם אנחנו לא יודעים מה מקור הצריכה, למה אנחנו שולחים לכם סמס? 
כדי שתהיו מודעים לכך שהצריכה שלכם חריגה בהשוואה לזמנים קודמים, ותנסו לגלות מדוע, כדי לחסוך במים ובכסף. 
ניתן לבדוק היתכנות של התקנת אל חוזר במערכת הפרטית שלכם- מדובר בנושא שכולו באחריות פרטית ולא באחריות מי מודיעין

איפה אנחנו כן יכולים לעזור? 
מערכות המדידה שלנו יכולות להראות לכם כמה מים אתם צורכים מדי יום. 
אתם יכולים גם לראות את זה בעצמכם! באופן שקוף ויומיומי. 
אתם מוזמנים להתחבר לאתר או לאפליקציה שבה תוכלו לעקוב אחרי צריכת המים שלכם באופן יומיומי. 
לקבלת הסבר על מערכת READ YOUR METER למעקב עצמאי אחרי צריכת המים שלכם לחצו כאן 

בנוסף, מערכת מדידת המים שלנו, יכולה להצביע בפניכם על צריכות מים קבועות שעשויות להיות קשורות לדברים כמו השקייה, מילוי מאגרי מים בבניינים משותפים ועוד.
אם אנחנו מזהים במערכת צריכת מים באופן קבוע בחודשי הקיץ בשעות שחוזרות על עצמן, נכוון אתכם לבדוק את מערכת ההשקייה. 

 לקריאת המדריך לצריכה משותפת לחצו כאן

בדיקת תקינות מד המים (בדיקת בוררות)

אם אתם חוששים שיש אפשרות כי מד המים שלכם אינו תקין, ניתן להעביר אותו לבדיקה במעבדה חיצונית המוסמכת ע"י רשות המים לצורך זה. 
רשות המים קבעה תהליך בדיקה מסודר ומובנה- המתבצע עפ"י הנחיותיה:

 1. יש ליצור איתנו קשר בטלפון או בווצאפ או במייל. נשלח אליכם טופס לחתימה לבקשה לבדיקת בוררות. אפשר לשלם עבור הבדיקה באשראי או להגיע ולמסור צ'ק פקדון . הסכום משתנה מעת לעת על פי הנחיות רשות המים. 

 2. צוות מי מודיעין יפרק את מד המים שנשלח לבדיקה ויתקין חדש במקומו.  מד המים יישלח לבדיקת מעבדה חיצונית שהוסמכה ע"י רשות המים.

 3. במידה ודו"ח המעבדה קבע כי מד המים לא תקין, צ'ק הפקדון לא יחולט והתאגיד יישא בתוצאות הבדיקה. כמו כן, תיערך בדיקה לבדוק אפשרות להחזרי תשלומים על צריכה חריגה- במידה והיתה כזאת, על פי הוראות החוק. (במידה ושילמתם עבור הבדיקה באשראי כמובן שתקבלו זיכוי בגין תשלום זה אם המד נמצא לא תקין). 

 4. במידה ודו"ח המעבדה קבע כי מד המים נמצא תקין, צ'ק הפקדון יחולט וסכום הפקדון יועבר למי מודיעין לתשלום עבור הבדיקה והתקנת המד החדש. התושבים לא יזוכו בגין טענות על צריכה חריגה ככל שהיו כאלה.

  אם נראה לכם שחשבון המים שגוי ואינו משקף את הצריכה האמיתית שלכם בפועל, החוק קובע כללים והליכים לפיהם אתם זכאים להגיש בקשה לתאגיד "מי מודיעין" לבדיקת חיובי המים.

הסבר על ההליכים לבקשת בירור חשבון מים, על פי סעיף 43 לכללי אמות מידה - בקשה לבירור חשבון תקופתי

עד מתי ניתן להגיש בקשת בירור?

ניתן להגיש בירור של חיוב צריכת מים לא יאוחר מ- 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום.

איך מגישים את הבקשה?

יש לכתוב לנו מייל ולבקש בירור של החיוב שלדעתכם חריג. יש לציין את תקופת החשבון ומדוע לדעתכם החיוב חריג.
יש לשלוח למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

אם יש נזילה יש למלא טופס בקשה לנזילה בעמוד טפסים. ניתן למלא טופס מקוון או רגיל. 
אם תאגיד המים קיבל בקשה לבירור חיוב חריג, עליו לבדוק את אופן קביעת החיוב (הערכה או קריאת מד), הזמן שחלף מאז כויל המד, והאם המד נבדק במבדקה לפי סעיף 26 (מד שהוסר מנכס אחר).

הודעה על תוצאות הבירור ובדיקות נוספות

 1. לפי סעיף 47 לכללי אמות מידה, החברה תודיע לצרכן בכתב, בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לעריכת בירור, על תוצאות הבירור שערכה לפי סעיף 43 (ג) והפעולות שנקטה בעקבותיו.
 2. החוק קובע כי במכתב תובהר  זכותו של הצרכן לדרוש מהחברה, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור, לערוךבדיקות נוספות לפי סעיף 48,  או לדרוש מהחברה לשלוח את מד המים לבדיקה במבדקה לפי תקנה 47 לתקנות מדידת מים.
 3. הסבר בדבר בדיקת מבדקה והתעריפים החלים עליה יפורט במכתב שיישלח אליכם. כמו כן תפורט  זכותו של הצרכן לקבל החזר כספי אם יתגלה בבדיקת המבדקה שמד המים לא היה תקין.

עריכת בדיקות נוספות

 ניתן לדרוש מהתאגיד לערוך בדיקות נוספות בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור. דרישה זו תלווה במילוי הטופס - בקשה לבירור בגין חיוב חריג

מה בודקים בבדיקות הנוספות?

 • האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס או בצינורות המספקים מים לאזור שבו מצוי הנכס ויש יסוד סביר להניח כי העבודות השפיעו על המדידה במד המים.
 • האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.
 • האם מד המים הותקן באופן הנדרש לפי תקנות מדידת מים.
 • התנאים שבהם רשאי לפנות בבקשה לבירור חיוב חריג לפי סעיף 52א לכללי אמות מידה- כמופיע בסעיף הבא בפרק זה.
 • כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס החברה נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב בעד צריכת מים.

מתי לא ניתן להגיש בקשה לבירור חיוב חריג?

שימו לב: החוק קובע מספר תנאים לפיהם לא ניתן כלל להגיש בקשה לבירור חיוב חריג.

תנאים אלה מוסברים להלן:

 • החוק קובע כי אם הגשתם בשנתיים האחרונות בקשה לבירור חיוב חריג במד המים הדירתי (הפרטי) או במד המים הראשי בבניין, לא תוכלו להגיש בקשה נוספת לתאגיד לגבי אותו מד מים בגינו כבר הגשתם את הבקשה.
 • החוק קובע כי במקרים אלה, ניתן להגיש את הבקשה לבירור חיוב חריג לרשות הממשלתית- רשות המים. ניתן להגיש את הבקשה במקרה זה דרך אתר רשות המים