כל מה שלא ידעתם על צריכה משותפת

למה קיבלתי צריכה משותפת לתשלום?
איך תבדקו מה המקור שלה?
האם היא חריגה?
ואם כן- מה עושים?

untitled design 9

מה זה בדיוק צריכה משותפת?

בכל בניין או מתחם מגורים יש מדי מים פרטיים (לדירות), ומד מים ראשי לבניין או למתחם כולו, אשר מודד את כמות המים שנכנסת למתחם. 

חישוב הצריכה המשותפת מתבצע כך: 

א. סופרים את כמות המים שכל דירה צרכה
ב. סופרים את כמות המים שהמד הראשי צרך

מפחיתים את כמות המים (שנמדדה במדים הדירתיים)שהדירות הפרטיות צרכו מכמות המים שהמד הראשי צרך והסכום הוא הצריכה המשותפת המתחלקת שווה בשווה בין הדיירים בכפוף להוראות החוק.

מי אחראי על צריכה משותפת?

מדובר בשטח הפרטי שלכם- דיירי הבניין. ולכן, רק אתם יכולים לבדוק מה הסיבות לכך. 
אנחנו במי מודיעין נוכל לנסות לעזור ולכוון על בסיס ניסיון ונתונים מהמערכת

כמה מים צרכתי? 

הירשמו למערכת הממוחשבת שלנו, שמאפשרת לכם לעקוב אחרי צריכת המים במד הפרטי ובמד הראשי- ONLINE
כך תוכלו לבדוק נכונות קריאה (התאמה בין הקריאה הרשומה במערכת לקריאה בשטח), סך צריכת המים במד הראשי ברמה שעתית ויומית. 
בנוסף תוכלו לבדוק האם יש חריגות בשעות מסוימות ואו מגמות צריכה חוזרות.

איך נרשמים לבדיקת צריכת המים במד הראשי? 

א. מקבלים אישורים חתומים מכל הדיירים כנציג רשמי. 
ב. שולחים את הדף עם האישורים לפניות הציבור שלנו: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ג. הממונה על פניות הציבור תשלח לכם פרטי כניסה ומספר מד. מעכשיו תוכלו לעקוב אחרי צריכות המים שלכם בשקיפות מלאה!

מה יכול לגרום לצריכה משותפת חריגה וכיצד ניתן לטפל?

קריאת מים שגויה: לעיתים מד המים מודד את הצריכה כראוי אך אינו משדר את הקריאות הנמדדות למערכת הקריאה מרחוק של התאגיד, בשל בעייה בטופוגרפיה וגורמים סביבתיים. 
מה עושים אם אין שידור במערכת? (למספר בתים בעיר יש בעיית קליטה בשל טופוגרפיה בעייתית). 
בדקו את חשבון המים האחרון שקיבלתם. בסעיף 3 יש פירוט של פרטי קריאת מד המים הראשי, כולל מספר קריאה. 
עכשיו גשו למד המים הראשי וודאו שמספר הקריאה הנוכחי גבוה יותר ממספר הקריאה הרשום על החשבון. זו בדיקה ראשונית לווידוא שהמד פעיל וקורא נכון את צריכת המים. 
בכל מקרה של אי התאמה, יש לפנות לתאגיד להמשך בדיקה וטיפול.

מערכת השקיה : לבניינים רבים יש מערכת השקיה. 
לעיתים המחשב אינו תקין והמערכת פועלת גם בשעות שהיא לא אמורה לפעול, וצורכת יותר מים ממה שחשבתם. 
לעיתים הצנרת במערכת פגועה והמים זורמים בכמויות גדולות. בדקו שוב את המנגנון ותוכנית ההשקיה האוטומטית. 
במקרה של השקיה ידנית בדקו שלא נשכח מקור המים פתוח. 
בדקו האם האדמה רטובה גם בשעות שבהן המערכת לא אמורה לעבוד- וכך תגלו אם יש תקלה. 
הפעילו את המערכת ובדקו את הצנרת וודאו שאין קרעים ונזילות.

נזילות

נזילה גלויה: במקרים אלה רואים מים מטפטפים ממד המים, מצינור בבניין, או עובש ורטיבות בקירות הבניין או המתחם.
נזילה סמויה: לא נראית לעין בצנרת הקבורה בקרקע. בשל סוג הקרקע המים יכולים לחלחל עמוק ולא להיראות על פני השטח גם בכמויות גדולות.

בצעו בדיקת נזילה ראשונית פשוטה: סגרו את כל הברזים של מדי המים הפרטיים (רצוי שתודיעו לכל הדיירים על יום ושעת הבדיקה כדי שלא ייסגרו להם מים במפתיע). 
המתינו 5 דקות. 
אם המד הראשי ממשיך להסתובב אחרי 5 דקות, למרות שבדירות הפרטיות אין כרגע צריכת מים, הרי שיש חשד לנזילה בצנרת המשותפת של הבניין.
אם יש חשד לנזילה, עליכם לשקול האם ברצונכם לזמן בעל מקצוע מטעמכם המתמחה בתחום.

הכנו עבורכם סרטון קצר ובו הדרכה לבדיקה עצמית של חשד לנזילה במד מים ראשי של בניין

במידה וגיליתם נזילה יש להגיש הצהרה על נזילה לתאגיד. 
החוק קובע כללים ברורים למקרים בהם תאגיד המים יכול לזכות אתכם בגין נזילה. 
מדובר בזיכוי חלקי המותנה בעמידה בתנאים מצטברים אותם מגדיר החוק. פרטים בנושא מפורסמים באתר התאגיד.

בדקו גם צריכת מים בלילה: לעיתים אנו מזהים צריכות חריגות בלילה, כשלא אמורה להיות צריכת מים.
הנחיות לבדיקת נזילה:
יש לסגור מגופים בכל הדירות הפרטיות למשך הלילה.
לא לסגור את המגוף של המד הראשי! רק של המדים הפרטיים.
קוראים את מד המים הראשי ברגע הסגירה (רצוי לצלם) ושוב בשעה 05:30 בבוקר. 
אם הקריאה התקדמה, הדבר מרמז על צריכה חריגה ויש לשקול בדיקה ע"י גורם מקצועי מטעמכם לשלילת נזילה.

צריכת מים מוגברת מצנרת משותפת: שטיפת חדרי מדרגות וחניונים, שימוש לצרכים פרטיים במערכת כיבוי האש או ברז חדר האשפה, מילוי ואו ניקוי מאגרים משותפים, מערכת ההשקיה, גינון, ברז פתוח וכדומה. בדקו את כל אלה.

גניבת מים מהצנרת של הבניין/מתחם: זהו אירוע נדיר. אם אתם חושדים בגניבת מים יש לדווח על כך למשטרת ישראל להמשך טיפול ולא לתאגיד.

תשתיות: בניין חדש: ודאו שהקבלן סיים להשתמש במים מהבניין. 
בניין ותיק: בדקו שכל החיבורים של מדי המים תואמים את הנספח הסניטרי.

מד מים תקול

כמו לכל מוצר טכנולוגי יתכן בלאי ויתכנו נזקים מגורמים סביבתיים שונים. ניתן לשלוח את מד המים הראשי לבדיקת תקינות (בוררות). הבדיקה כרוכה בתשלום ומתבצעת במעבדות מורשות שנקבעו על ידי הרגולטור.

נשמח להסביר עוד במוקד שירות הלקוחות: 1800-300-420