למידע לעסקים

חברות ניהול

שעות קבלת קבלנים במשרדי התאגיד מתאריך 1.1.2020 בימים ראשון עד חמישי משעה 10:00 ועד 14:00

דרישות תאגיד מי מודיעין בשלבי הבנייה בעיר

קבלן יזם או תושב המעוניין לבנות מבנה חדש או להוסיף / לשנות מבנה קיים נדרש לקבל אישור מעיריית מודיעין מכבים רעות.

תהליך קבלת האישור כולל היתר בנייה, טופס 2 וטופס 4 מעיריית מודיעין .

כחלק מהתנאים לקבלת האישורים יש לקבל את אישור "מי מודיעין" בכל שלב של הבנייה.

על מנת לסייע לך ולהקל עליך בתהליך קבלת האישורים לבנייה, להלן הנחיות המפרטות את דרישות מי מודיעין לכל אחד משלבי הבנייה.

לתשומת לבכם: שלב בקשת מידע להיתר הוא שלב בו ניתן מידע ראשוני וכללי בלבד, לקבלת מידע תכנוני סופי, חובה לבצע תיאום עם מהנדס התאגיד.

דרישות התאגיד בשלב קבלת היתר בנייה מפורטות לפי הסדר הבא

במקרים בהם נדרש חיבור מים ו / או ביוב חדש או לשנות את מיקומו של החיבור הקיים , יגיש הקבלן / התושב תיק תכנית ראשוני.

לתשומת לבכם

  • אין לאכלס את הדירות לפני קבלת טופס 4 מעיריית מודיעין.
  • לא יסופקו מים ליחידות במבנים שלא אושרו ע"י עיריית מודיעין ולא קיבלו טופס 4.

כל הטפסים הנדרשים להיתרי הבנייה

כחלק מאישור לטופס 4 יערוך התאגיד מספר בדיקות

  • בדיקת הכנה של חנוכיית מדי המים.
  • בדיקה מדגמית של שוחות הביוב בשטח המגרש לרבות תקינות בנצ'יקים וניקיון שוחות הביוב וכן בדיקת שוחת הביוב הראשונה אליה מתחבר המגרש.

זמני פעילות המשרד לתיאום פגישות, בירורים ושאלות

ימים א' – ה' בין השעות 9:00 – 16:00
טלפון : 08-8613333
פקס: 9722213- 08
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אדי גחטמן - מהנדס תאגיד מי מודיעין
טלפון : 08-8613333
פקס: 08-9722213
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נציגת מי מודיעין בודקת נספחים סניטריים
מריה דנישבסקי
דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.