לפניכם טופס לפנייה מקוונת. יש למלא בטופס את הפרטים הנדרשים.
לדיווח על תקלות התקשרו למוקד 1-800-300-420 או מלאו טופס דיווח על תקלה.
השדות המסומנים ב (*) הם שדות חובה

שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
הריני מסכים/ה בזאת כי ישלחו אלי חשבונות מים, לכתובת הדוא"ל הרשומה לעיל, במקום משלוח חשבון מים בדואר. קבלתם תיחשב לצורך כל דבר ועניין לרבות לצרכי גבייה במקרה של אי תשלום.
שגיאה בשדה
Invalid Input
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
Invalid Input