תלמידי פרוייקט "יוזמים ירוק" תשע"גתאגיד "מי מודיעין" הוא חלק בלתי נפרד מקהילת העיר מודיעין מכבים רעות. 

תפקידנו כגוף בתוך הקהילה אינו רק לספק מים לעיר ולפנות את השפכים, אלא גם להעביר ידע נרחב הקיים בתאגיד בתחומים מגוונים, לסייע בפרויקטים חינוכיים, ולהיות חלק משולב ממארג החיים בעיר. 

 למידע על פעילותנו בתחומים השונים, לחצו על התחום המעניין אתכם: 

פעילות חינוכית לשמירה על מים ומערכות ביוב בכיתות ד' בבתי הספר בעיר

התנדבות בהכנת גינה קהילתית עם מועדון הגמלאים "מפגש"

לצביעת מיכל חלוקת מים ע"י ילדי בית ספר עידנים

תחרות ציורים בנושא "מים" בבתי הספר היסודיים בעיר

ממצלמת צוות השטח שלנו

יום כיף בקיץ לילדי אקים

חלוקת בקבוקי מים לכיתות א'- שלום כיתה א'

תחרות צילומים בנושא מים