יש לגלול למטה לקריאה מונגשת

 קובץ תמונה של החזון. יש להמשיך לגלול למטה לקריאה מונגשת
מובילים בשירותי מים וביוב

הקפדה על איכות התשתיות, איכות המים, איכות שירות הלקוחות ורמת מקצועיות גבוהה

אחריות עירונית

התאגיד הוא חלק ממארג החיים העירוני בעיר על כל רבדיו וישאף לתרום למארג זה

סביבת עבודה מכבדת

התאגיד דוגל בסביבת עבודה ותרבות ארגונית שקופה ומכבדת

המטרות שלנו

התאגיד יפתח מערכות תשתית איכותיות ובטוחות תוך דאגה לאיכות הסביבה ובריאות הציבור
התאגיד ישמור על רמת שירות לקוחות אמינה, שקופה ואובייקטיבית לכלל הלקוחות
התאגיד יטמיע טכנולוגיות מתקדמות ותהליכי למידה מתמשכים
התאגיד יפעל ליצירת מונות מלאה לפעילות בשעת חירום
התאגיד יפעל לחיזוק קשרי קהילה באמצעות פעילות קהילתית ותכניות חינוכיות
התאגיד יפעל בקרב עובדיו למען תחושת מחוברות, שייכות והבנת הזולת


תשתיות איכותיות; שירות לקוחות ברמה גבוהה
חדשנות ולמידה ומתמדת; התאגיד כמשפחה אחת