תאגיד "מי מודיעין" מקפיד לעמוד בתקנים המחמירים של מכון התקנים ובתקני ISO

מי מודיעין מחזיקה בתעודת "תו הפלטינה"- המעיד על עמידה ב-5 תקני איכות:  
מערכת ניהול מניעת שוחד
מערכת ניהול סביבתי 
מערכת ניהול איכות 
מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה 
מערכת ניהול אבטחת מידע 

אנו ממשיכים לעסוק בהליך התקינה לאורך כל השנים, תוך שאיפה לעמוד באופן מלא בכל התקנים בהם ניתן בתחום עיסוקנו. 

להלן תעודות ההסמכה והתקנים בהם עומד התאגיד.

תעודת תו פלטינה 

תעודת עמידה בתקן ISO 37001 מערכת ניהול למניעת שוחד

מדיניות תאגיד מי מודיעין בנושאי ניהול מניעת שוחד

תעודת עמידה בתקן ניהול אבטחת מידע -  ISO 27001

תעודת עמידה בתקן מערכת ניהול בריאות ובטיחות בתעסוקה- 45001 ISO

תעודת עמידה בתקן מערכת ניהול איכות – 9001 ISO

מדיניות תאגיד מי מודיעין בנושאי ניהול איכות

תעודת עמידה בתקן מערכת ניהול סביבתי  – 14001 ISO

למדיניות משולבת בנושאי סביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית 

   לוגו תקן ניהול איכות  לוגו תו פלטינה לוגו תקן ניהול סביבתי 
   לוגו תקן ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה  לוגו תקן ניהול אבטחת מידע  לוגו תקן מערכת ניהול שוחד