DSCF6450מדינת ישראל נמצאת באופן מתמיד תחת איומים שונים, העשויים לפגוע גם בתשתיות המים והביוב. 
תאגיד "מי מודיעין" ועיריית מודיעין מכבים רעות מתאמנים דרך קבע לפעילות בשעת חירום בתחום המים.

כאן ניתן למצוא הגדרות של מצבי חירום ודרכי הטיפול בהם, רשימת תחנות חלוקת מים בחירום, ומידע על התרגילים שאנו מקיימים באופן שוטף. 

מהי שעת חירום וכיצד אנו מתכוננים לקראתה?

פירוט הגדרת מצבי חירום והטיפול בהם
חלוקת מים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

רשימת תחנות חלוקת מים

תרגילים שבוצעו למוכנות בחירום
אתרים מומלצים למידע על שעת חירום
מתנדבים לשעת חירום

שמירת מים בבתים

be-ready-modiin-water

כדי להקטין את הלחץ בשעת חירום, ואת הצורך לצאת מהבית, אנו ממליצים לכל בית אב לרכוש ולשמור בביתו מנת מים

בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש, לשלוש יממות (אין חובת שימוש במים מינרלים, מספיקים לשם כך מי ברז).

יש לרענן את המים בבקבוקים אחת לחודש במים טריים, תוך שימוש במים לצרכי שתייה או שימוש אחר בבית. במידה ונרכשו

מים מינרלים יש לרעננם על פי הוראת היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.

עלון שמירת מים בבתים


ערכת סניטציה

בנוסף לבקבוקי המים, רצוי לשמור בבית "ערכת סניטציה", הכוללת ברובה מוצרים פשוטים הנמצאים בבית בשימוש יומיומי.

את הערכה יש לשמור במקום מוצל, קריר ויבש בממ"ד או בחדר המוגדר כחדר בשעת חירום בבית.

חבילת מגבונים לחים או ג'ל אנטיבקטריאלי- אלה מיועדים לסיוע בשמירה על היגיינה אישית במקום מים.

כלים חד פעמיים ומגבות ניר- לשימוש במקרים בהם לא תתאפשר רחצת כלים.

שקיות לאיסוף פסולת- לשמירה על נקיון הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים.

שקית סניטציה - לצרכים סניטריים. ניתן לרכוש באתרים מתמחים באינטרנט.

לעלון ערכת סניטציה