הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1.1.22 עד 29.6.22

פירוט התוצאות

סוג הבדיקה: שגרתית. נקודת רשת. מספר דגימות מתוכנן 201. מספר הדגימות שבוצעו 203. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות 2016. אחוז דגימות תקינות 99.98%. מספר דגימות חריגות: 2. אחוז חריגה 0.02%. ראו פירוט מלא בסוף הדוח. 

סוג הבדיקה: שגרתית. סוג נקודה: מאגר/בריכה יציאה. מספר דגימות מתוכנן: 15. מספר דגימות שבוצעו: 15. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 15. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סוג בדיקה: שגרתית. סוג נקודה: כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן: 44. מספר דגימות שבוצעו: 44. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 44. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סה"כ דגימות: מספר דגימות מתוכנן:260. מספר דגימות שבוצעו: 262. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 260. אחוז דגימות תקינות 99.98%. מספר דגימות חריגות: 2. אחוז חריגה: 0.02%

 בתאריך 11.04.22 התגלתה חריגה בבדיקה ברחוב דרך המייסדים.  בבדיקה נוספת שבוצעה בתאריך 13.04.22 ממצא תקין. 
בתאריך 23.05.22 התגלתה חריגה בבדיקה ברחוב רכסים פינת יובלים. בבדיקה נוספת שבוצעה בתאריך 25.05.22 ממצא תקין .

לפרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות למשרדי מי מודיעין בטלפון 1800-300-420