סקר רשות המים: 

הסקר יאפשר לרשות, כמי שאחראית לפקח על איכות השירותים שהנכם מקבלים ולתאגיד שלך המספק את השירות,
להבין את מידת שביעות הרצון שלך מהשירות ומה צריך עוד לשפר.

למעבר לסקר לחצו כאן