בתאריך 27.3.24 נבצע עבודות חיבור לביוב למגרש 256 ברחוב תלתן.

רחוב תלתן ייסגר לתנועה משני צדדיו – באישור ראש העיר ובתאום עם האחראית על התחבורה הציבורית בעיר.

העבודות יחלו בתאריך 27.3.24 בלילה מהשעה 21:00
ויימשכו עד לבוקר בתאריך 28.3.24 בשעה 05:00. 

העבודה תבוצע לפי תנאי היתר בפיקוח 3 שוטרים ובהסטת התנועה הציבורית דרך הרחובות חרצית ודפנה.