הודעה על תחילת עבודות לשיקום צנרת מים ברחובות הבאים: 

תאגיד המים יחל בביצוע שדרוג צנרת המים ברחוב דינה.

העבודות יחלו ביום ראשון ה- 04/02/2024 ועשויות להמשך כ-10 ימים (בהתאם לתנאי מזג האויר).

העבודות תחייבנה שינויים בחנייה, ולעיתים תידרש הזזת כלי רכב חונים ברחוב. הודעות על כך תימסרנה  מראש.

העבודות יתבצעו על המדרכה בצמוד לבתים, ללא הפרעה לתנועה.

במהלך העבודות תתקיימנה הפסקות מים לחיבור צנרת המים. אנו נמסור הודעות מספר ימים לפני ביצוען.

העבודות תחייבנה שינויים בתנועה ובחנייה, ולעיתים תידרש הזזת כלי רכב חונים ברחוב. הודעות על כך תימסרנה  מראש.

במהלך העבודות תתקיימנה הפסקות מים לחיבור צנרת המים. אנו נמסור הודעות מספר ימים לפני ביצוען.

העבודות תחייבנה שינויים בתנועה ובחנייה, ולעיתים תידרש הזזת כלי רכב חונים ברחוב. הודעות על כך תימסרנה  מראש.

 לתשומת לבכם:

  1. לפני תחילת העבודות יבוצע צילום ותיעוד של המצב הנוכחי ברחוב.

  2. בחלק מהבתים חומת האבן רעועה ועלולה ליצור מפגע בטיחותי. במקרים אלה נודיע לתושבים על כך בתיאום עם מחלקת פיקוח על הבנייה בעירייה.

  3. העבודות תחייבנה שינויים בתנועה ובחנייה, ולעיתים תידרש הזזת כלי רכב חונים ברחוב. הודעות על כך תימסרנה מראש.

  4. העבודות מתבצעות בתיאום עם חברת החשמל, חברות הכבלים וחברת הגז. במקרה של פגיעה בתשתית אנו מודיעים על כך לחברה האחראית, ובאחריותה לבצע תיקוני תשתית נדרשים.

  5. לאחר ביצוע השבה לקדמות ועל מנת לקבע את הריצוף יש צורך לפזר חול על אבני הריצוף. החול צריך לשהות על הריצוף כ- 3 שבועות.

  6. הקבלן המבצע מחויב לאחריות של שנה על העבודות. נא פנו אלינו בכל ליקוי שאתם מבחינים בו, בכדי שנוכל לחייבו לתקן בהקדם.

אנו עומדים לרשותכם במוקד התקלות של מי מודיעין בטלפון: 1800-300-420.