Logo

מידע על הפסקות מים לצורך טיפול בצנרת העירונית

בתאריך  08.08.22 תתבצע הפסקת מים ברחוב נחל נעמן בתים 9+11 בלבד. הפסקת המים תחל בשעה 09:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 12:00

בתאריך 08.08.22 תתבצע הפסקת מים ברחוב נחל עיון בתים 6 עד 26 בצד הזוגי, ובתים 5 עד 19 בצד האי זוגי, כולל גני הילדים סחלב וסביון. הפסקת המים תחל בשעה 11:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 15:00 

בתאריך 9.8.22 תתבצע הפסקת מים בכתובות הבאות: רחוב כסלו בתים 20 עד 52 בצד הזוגי, ובתים 19 עד 57 בצד האי זוגי, כולל גני הילדים חרוב אשל ואגס. רחוב חגי ישראל כל הרחוב ורחוב הלוח העברי בתים 26+28 בלבד ורחוב תשרי בית 37 בלבד. הפסקת המים תחל בשעה 09:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 14:00 

אנו נדרשים לבצע תיקוני צנרת שניזוקה, וגורמת לדליפת מים ואפילו לזרימת מים משמעותית, שיכולה גם לפגוע בתשתיות אחרות באזור. 
לצורך תיקוני הצנרת אנו נאלצים לסגור את המים, כדי לרתך את הצינורות. 

הפסקות המים יכולות להיות יזומות- בהן אנו מודיעים מראש על ביצוע הפסקת מים
או מיידיות- כתוצאה מפגיעה בצנרת שעלינו לטפל בה כאן ועכשיו. 

לכן- חשוב תמיד לשמור מים בבתים, למקרה של סגירת מים פתאומית!

לחצו כאן למידע נוסף על שמירת מים בבתים 

צוות מי מודיעין עומד לרשותכם. מוקד התקלות זמין בטלפון 1800-300-420