Logo
מידע על הפסקות מים לצורך טיפול בצנרת העירונית

הפסקות המים יכולות להיות יזומות- בהן אנו מודיעים מראש על ביצוע הפסקת מים, או מיידיות- כתוצאה מפגיעה בצנרת שעלינו לטפל בה כאן ועכשיו. 

לכן- חשוב תמיד לשמור מים בבתים, למקרה של הפסקת מים פתאומית!

לחצו כאן למידע נוסף על שמירת מים בבתים 

צוות מי מודיעין עומד לרשותכם. מוקד התקלות זמין בטלפון 1800-300-420