Logo
מידע על הפסקות מים לצורך טיפול בצנרת העירונית

בתאריך 10.6.24 תתבצע הפסקת מים בכתובות הבאות: רחוב יצחק נבון בתים 3 עד 9 בצד האי זוגי ובתים 16 עד 22 בצד הזוגי, כולל גני הילדים, רחוב חיים ויצמן 1,3 ורחוב שרה אהרונסון 2. הפסקת המים תחל בשעה 10:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 12:00

בתאריך : 13.06.24 תתבצע הפסקת מים בכתובות הבאות: רחוב עמק דותן בתים 53 עד 71 בצד האי זוגי, כולל קופת חולים מכבים (טיפת חלב). הפסקת המים תחל בשעה 08:30 ואמורה להסתיים בשעה 15:30

הפסקות המים יכולות להיות יזומות- בהן אנו מודיעים מראש על ביצוע הפסקת מים, או מיידיות- כתוצאה מפגיעה בצנרת שעלינו לטפל בה כאן ועכשיו. 

לכן- חשוב תמיד לשמור מים בבתים, למקרה של הפסקת מים פתאומית!

לחצו כאן למידע נוסף על שמירת מים בבתים 

צוות מי מודיעין עומד לרשותכם. מוקד התקלות זמין בטלפון 1800-300-420