handasaאגף הנדסה ותפעול אמון על אספקת מי שתייה באיכות מצוינת לבתים בשגרה ובחירום, על פינוי השפכים באופן מיטבי ושמירה על בריאות התושבים, על תחזוקה שוטפת תפעול ושידרוג מערכות המים והביוב, ועל תחומי בטחון המים ומשק לשעת חירום תוך עמידה בכל התקנים והכללים הנדרשים.

צוותי השטח של התאגיד פועלים 24 שעות ביממה מסביב לשעון, כדי לספק לתושבי העיר מודיעין מכבים רעות שירותי אספקת מים ופינוי שפכים ברמה הגבוהה ביותר.

במסגרת פעילות האגף מתבצעות עבודות רבות לתחזוקת המערכת במצב תקין לאורך כל השנה וטיפול במקרי שבר, באופן המקצועי המהיר והאיכותי ביותר.

האגף מבצע פרוייקטים לשיקום צנרת על פי תכנית אב המתעדכנת מעת לעת ועל פי תכנית השקעות שאושרה על ידי דירקטוריון החברה.

כל קווי הביוב בעיר מצולמים ונמצאים במצב תקין. כל תיקון שנדרש מבוצע באופן מיידי. 
חלק מהקווים עוברים שרוול (ציפוי פנימי) בהתאם לתכנית רב שנתית. 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד התקלות. 

לטופס דיווח על תקלה 

נוהל טיפול ודיווח באירוע שבר בקווי ביוב ראשיים