בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001), הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין מכבים רעות,
דו"ח חצי שנתי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.

לקריאה מונגשת יש להמשיך לגלול מטה. 

לקריאת הדוח בקובץ עם טבלה יש ללחוץ כאן 

הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1.1.23 עד 30.6.23

פירוט התוצאות

סוג הבדיקה: שגרתית. נקודת רשת. מספר דגימות מתוכנן 209. מספר הדגימות שבוצעו 213. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות 209. אחוז דגימות תקינות 98.12%. מספר דגימות חריגות: 4. אחוז חריגה 1.88%. ראו פירוט מלא בסוף הדוח.

סוג הבדיקה: שגרתית. סוג נקודה: מאגר/בריכה יציאה. מספר דגימות מתוכנן: 17. מספר דגימות שבוצעו: 17. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 17. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סוג בדיקה: שגרתית. סוג נקודה: כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן: 43. מספר דגימות שבוצעו: 43. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 43. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סה"כ דגימות:
מספר דגימות מתוכנן:269. מספר דגימות שבוצעו: 273. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 269. אחוז דגימות תקינות 98.53%. מספר דגימות חריגות: 4. אחוז חריגה: 1.47%

בתאריך 03.01.23 התגלתה חריגה בבדיקה ברח' מול יצחק רבין 14 גן חרוז בבדיקה נוספת שבוצעה ב04.01.23 נמצא תקין .
בתאריך 19.01.23 התגלתה חריגה בבדיקה ברח' יצחק שמיר 1 בבדיקה נוספת שבוצעה ב-22.01.23 נמצא תקין .
בתאריך 22.05.23 התגלתה חריגה בבדיקה ברח' רכסים פינת יובלים (מכבים) בבדיקה נוספת שבוצעה ב-23.05.23 נמצא תקין .
בתאריך 12.06.23 התגלתה חריגה נוספת בבדיקה ברח' רכסים פינת יובלים (מכבים) בבדיקה נוספת שבוצעה ב-13.06.23 נמצא תקין .


לפרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות למשרדי מי מודיעין בטלפון 1800-300-420