Pay Water Modiin

לרשותכם מגוון אמצעים לשלם את חשבון המים שלכם

תשלום בהוראות קבע
נוח מהיר וזמין

הוראת קבע באמצעות הבנק או כרטיס האשראי, היא אמצעי התשלום הנוח ביותר, איתו אין צורך לחשוש לפיגור בתשלום חשבון המים. 
בהוראת קבע בנקאית ניתן גם לפצל את תשלום חשבון המים ל-2- חצי מהחשבון בכל חודש.

שימו לב: גם אם אתם משלמים בהוראת קבע, עדיין שמורה לכם הזכות לערער על חשבון המים כקבוע בחוק.

הסברים על חשבון המים

ניתן למלא הוראת קבע בכרטיס אשראי:

הוראת קבע בבנק ניתן לבצע באחת משתי הדרכים הבאות:

 1. למלא טופס הוראת קבע בבנק, להחתים את הבנק ולשלוח אלינו לדוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או לפקס 08-9750936
 2. להקים הרשאה לתשלום שוטף באתר הבנק שלך- בלי להגיע לבנק
  • נכנסים לחשבון באתר הבנק שלך ובוחרים בלשונית 'עובר ושב' >> 'הרשאות והוראות קבע' >> 'הקמת הרשאה'
  • מקלידים את קוד המוסד  42645ואת מספר הלקוח / המשלם ,כתובת ,(חובה)
  • קובעים את הסכום המרבי לחיוב ואת תוקף ההרשאה (רשות).
  • בסיום התהליך ניתן להדפיס או לשמור כקובץ PDF את הטופס המשמש כאישור הקמת ההרשאה עבור התאגיד.
  • את הטופס המאושר יש לשלוח לתאגיד באמצעות לדוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או לפקס: 08-9750936 לעדכון הפרטים במערכת התאגיד.
  • בתשלומים הבאים חשבונך יחויב אוטומטית, בהתאם למועדי החיוב שבחרת במידה ותרצה לקבל את החשבונית במייל לצורך מעקב נגיש על החיובים

לטפסים להדפסה: 

תשלום דרך אתר האינטרנט

תשלום דרך אתר האינטרנט

תשלום בדרכים אחרות

 תשלום בכרטיס אשראי בשירות ממוחשב טלפון:
 076-5300844

תשלום בבנקים המסחריים:
באמצעות כרטיסי אשראי, צ'קים או מזומן

תשלום בבנק הדואר:
באמצעות צ'קים או מזומן