טופס זה נועד למילוי פרטים לקבלת חשבונית במייל בלבד. בכל נושא אחר שלחו טופס יצירת קשר.

תאגיד מי מודיעין משיק שירות חשבונית ישירות לתיבת הדוא"ל הפרטית שלכם. 
שימו לב: לבקשת משלוח חשבון מים בדו"אל, חובה לסמן את התיבה "ברצוני לקבל חשבון מים לכתובת הדוא"ל שלי" וכן לסמן כי קראתם את ההצהרה למטה.

השדות המסומנים ב(*) הם שדות חובה

שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
אנא הכנס מספר טלפון
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה

כתב הצהרה בהסכמה והתחייבות אני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה יוזנו במאגרי תאגיד "מי מודיעין" בלבד ולא יועברו לגורם חיצוני אחר. ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור נתונים אלה ומסירתם היא לפי רצוני בלבד. ידוע לי כי במידה ויחול שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלי חובה עלי לעדכן את התאגיד. הריני מסכים/ה בזאת כי "תאגיד מי מודיעין" ישלחו אלי את חשבונות המים, לכתובת הדואר האלקטרוני שלי במקום משלוח חשבון מים בדואר. הדוא"ל נשלח מהתאגיד בצורה מאובטחת תוך שמירה על חיסיון המידע המצוי בו. באחריותי לשמור על חסיון תיבת הדוא"ל הפרטי שלי. ידוע לי ואני מסכים/ה כי קבלת חשבונות לתיבת הדואר האלקטרוני שלי תיחשב כקבלתם על ידי לכל דבר ועניין, לרבות לצרכי גבייה במקרה של אי תשלום.

שגיאה בשדה
Invalid Input