תאגיד "מי מודיעין" חתם על הסכם עם ארגון אמון הציבור בשנת 2013 וכך הפך לתאגיד המים השני בישראל המתחייב למוסד הארצי ליישוב מחלוקות.

ההסכם מאפשר ל"מי מודיעין" ולתושבים, ליישב כל מחלוקת אותה לא הצליחו ליישב באופן עצמאי, באמצעות המוסד הארצי ליישוב מחלוקות- אם שני הצדדים יחפצו בכך.

במסגרת ההסכם, התאגיד מתחייב לשלושת עקרונות הפעילות של המוסד ליישוב מחלוקות.

לעשות מאמץ כן ואמיתי לפתור באופן עצמאי ובאמצעים העומדים לרשותו מחלוקת עם צרכניו. 

אם נסיון זה נכשל, יציע העסק לצרכן ליישב את המחלוקת במסגרת המוסד או בכל הליך אחר המוסכם על הצרכן. 

לכבד את התחייבותם כפי שנקבעה בהסכם אליו הגיעו הצדדים ו/או בספק דין שניתן בבית משפט בעניין המחלוקת שביניהם.

למידע נוסף באתר אמון הציבור