תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 02/21 מתאריך 13.1.2021  סריקת תמצית  פרוטוקול חתומה

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 01/21 מתאריך  13.1.2021   סריקת תמצית פרוטוקול חתומה

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 10/20 מתאריך 29.12.2020 סריקת תמצית פרוטוקול חתומה

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 09/20 מתאריך 1.12.2020  סריקת תמצית פרוטוקול חתומה

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 08/20 מתאריך 1.12.2020  סריקת תמצית פרוטוקול חתומה

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 7/20 מתאריך 19.10.2020 סריקת תמצית פרוטוקול חתומה

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 05/20 מתאריך 6.8.2020  סריקת תמצית פרוטוקול חתומה

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 04/20 מתאריך 8.7.2020  סריקת תמצית פרוטוקול חתומה

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 3.20 מתאריך 6.5.2020 סריקת תמצית פרוטוקול חתומה

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 2.20 מתאריך 4.3.2020 סריקת תמצית פרוטוקול חתומה

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 01/2020 מתאריך 6.1.2020 סריקת תמצית פרוטוקול חתומה

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 06/19 מתאריך 25.12.19  סריקת תמצית פרוטוקול חתומה

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 05/19 מתאריך 4.11.2019

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 04/19 מיום 2.9.19 פטור מחובת תאגוד אזורי

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 04/19 מיום 2.9.2019