הקמת מערכת GIS

תאגיד מים מודרני ומתקדם זקוק למערכת מידע גיאוגרפי- GIS- לשם מיפוי ממוחשב, מהיר, איכותי ומקצועי של תשתית המים והביוב בעיר.

התאגיד החל בהקמתה של מערכת זו, מדובר בפרוייקט מתמשך שבסופו של הליך יאפשר מיפוי ניטור  ממוחשב מלא של המערכת, האביזרים בה, ועוד.

 

הקמת מערכת פיקוד ובקרה

בימים אלה פועל התאגיד להקים מערכת לפיקוד ובקרה על מערכות המים והביוב. המערכת תאפשר שליטה טובה יותר על תפעול המערכות , ביצוע מעקב שוטף אחר תפקידן התקין של המערכות וזיהוי תקלות וטיפול בהן לפני שהן יוצרות השפעה על הסביבה.

 

שדרוג תשתיות מים וביוב ברעות

 מערכות המים והביוב ברעות זקוקות לשדרוג שיאפשר להן לפעול באופן מיטבי, בשל גילן המתקדם. התאגיד מכין תכניות עבודה בנושא, ואף החל לבצע מספר עבודות כיום בשילוב עם פרוייקטים שהעירייה מקדמת במקום, שיאפשרו בעתיד את סיום שדרוג התשתיות במינימום הפרעה לתושבים. 

 

 

 

 

 

 

עובדים בשטח

handasa1