שיקום קווי מים  

התאגיד השקיע מליוני שקלים בשנים האחרונות וישקיע מליונים נוספים, בשיקום תשתיות המים הישנות במכבים ורעות ולהבאתן לעמידה בסטנדט המודרני הקיים היום.

 

שיקום קווים במכבים

במהלך שנת 2011 הוחלפו כל קווי המים במכבים א' ובכוונת התאגיד לבצע החלפת קווים גם במכבים ג' במהלך שנת 2012.

 

החלפת מדי מים במכבים וברעות

 כל מדי המים במכבים וברעות יוחלפו בקרוב למדי מים אלחוטיים, כמו אלה הקיימים במודיעין, המאפשרים קריאה מרחוק של מדי המים ומתן התרעות על נזילה בפרק זמן קצר, לחסכון במים ובכסף.

 

 

ביטול תחנות השאיבה ברעות ובמכבים

  מדיניות התאגיד היא לבטל ככל שניתן תחנות שאיבה  הממוקמת בקרבת בתי מגורים מאחר ויש  בהן פוטנציאל למפגעים סביבתיים ותברואתיים רבים.   לאחר פעילות ענפה בתחום, נשארה רק תחנת שאיבה אחת פעילה, במכבים ג'. תחנה זו נדרשת בשל תוואי השטח וממוקמת רחוק מבתי התושבים ואינה מהווה איום על בריאותם.

 

חיבור רשת המים של רעות למודיעין-

רשת המים של רעות ניזונה מחיבור מים אחד בלבד  באופן ישיר מחברת מקורות,   המשמעות של חיבור אחד היא שכל פגיעה בקו הראשי תגרום להפסקה באספקת המים.,  בכוונת התאגיד  לחבר השנה את רעות למודיעין בקו מים נוסף לשם שמירה על  רציפות אספקת מים איכותיים גם במקרה של פגיעה בצנרת.

 

הקמת מערכת לניטור מים רציף וניהול אירועים

תאגיד "מי מודיעין" פועל מתוך כוונה ברורה לספק לתושבי העיר מים איכותיים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה,  תוך נחישות למנוע עד כמה שניתן, באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, אירועי משבר באספקת המים. התאגיד רכש מחברת WHITEWATER מערכת החדשה מאפשרת ECK, דיווחים על בעיות במערכת המים בזמן אמת, ואף מאפשרת ניהול ובקרה של כל האירוע, באמצעים מתקדמים ומהירים, תוך מציאת פתרונות מיידיים שכבר מתוכנתים בתוך המערכת עצמה, שיקטינו אפשרות לטעות או לעיכוב בתגובה. 

 

התאגיד והחברה אפיינו תרחישים ואפשרויות ניהול מתקדמות, שלא היו קיימות במערכת עד עתה. אנו גם שותפים בפיילוט של מכון התקנים לתקינה בינ"ל עם מערכת זו. המערכת מתמשקת למערכות נוספות בתאגיד, כמו מערכת ה- BILLING, מדי המים בשיטת קריאה מרחוק, מערכת GIS ומערכת פיקוד ובקרה. הפרויקט ימומן ב-70% כחלק מנוהל תמיכה למיזמים של תאגידי מים וביוב

 

  

רכישת ציוד נוסף לשעת חירום

 מדי שנה מעדכן ומשלים התאגיד את מלאי הציוד לשעת חירום ומתאים אותו לצרכי העיר המתפתחת. 

 

 

 

בתמונה: עובדים בשטח

ovdimbashetah