כל כמות המים הנצרכת במודיעין מכבים רעות נרכשת מחברת מקורות.חברת מקורות מספקת מים מקידוחים באקוויפר ההר, ממי המוביל הארצי או מים ממתקני התפלה הכל בהתאם למדיניות אספקת המים הארצית .

תאגיד מי מודיעין מבצע בדיקות שוטפות לאיכות המים, באמצעות עובדי התאגיד, אשר עברו הסמכה של משרד הבריאות לבצע  בדיקות מיקרוביאליות ובדיקות כלור ופלואור (נציין כי החל מתאריך 26/8/14 הופסקה הפלרת המים ע"י חברת מקורות בהתאם לתקנות בריאות העם). למידע נוסף על הפסקת ההפלרה לחצו כאן

הדגימות מבוצעות בהתאם לתכנית שנתית שנקבעת ע"י משרד הבריאות הדגימות נשלחות למעבדת משרד הבריאות אשר מדווחת על כל חריגה באיכות המים. 
בנוסף מבוצעות בדיקות כימיות לזיהוי מתכות, עכירות ועוד, הנשלחות למעבדה חיצונית והתוצאות נשלחות למשרד הבריאות.
אחת לרבעון מפורסמות תוצאות הבדיקות בעיתונות המקומית ובאתר האינטרנט של החברה פעמיים בשנה נשלח לבתי התושבים דוח המפרט את הבדיקות שבוצעו ותוצאותיהן

איכות המים בעיר מעולה. שתו מי ברז!

לחצו למידע בנושא איכות המים באתר משרד הבריאות

לבדיקת איכות המים במערכת המים בביתך- בכפוף לתשלום- לחצו כאן 

לאישורי חיטוי בריכות המים בעיר לחצו כאן

דוחות איכות המים לשנת 2017

דוח רבעוני ינואר עד מרץ 2017

דוח רבעוני אפריל עד יוני 2017

דוח איכות מים חצי שנתי 2017

דוח איכות מים יולי עד ספטמבר 2017

דוח איכות מים אוקטובר עד דצמבר 2017


דוחות איכות המים לשנת 2016

 דוח רבעוני ינואר-מרץ 2016

דוח רבעוני אפריל-יוני 2016

דוח רבעוני יולי-ספטמבר 2016

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

דוח רבעוני אוקטובר -דצמבר 2016

 

להלן דוחות איכות מים מרוכזים- רבעוני, חצי שנתי ושנתי לפי השנים הבאות: 

דוחות איכות המים לשנת 2015

דוחות איכות המים לשנת 2014

דוחות איכות המים לשנת 2013

 

דוחות שנתיים

דוח איכות המים לשנת 2016

דוח איכות המים לשנת 2015

דוח איכות המים לשנת 2014

דוח איכות המים לשנת 2013

דוח איכות המים לשנת 2012

 דוח איכות המים לשנת 2011

דוח איכות המים לשנת 2010

דוח איכות המים לשנת 2009

דוח איכות המים לשנת 2008

דוח איכות המים לשנת 2007

דוח איכות המים לשנת 2006

בתמונה: בדיקת איכות מים

 waterquality