ועדי בתים בבתים משותפים להם יש מאגרי מים משותפים, נדרשים לבצע חיטוי מאגרים על פי הנחיות החוק

מצ"ב עלון משרד הבריאות עם הנחיות בנושא חיטוי מאגרים