כאן תמצאו כתובות של כל תחנות חלוקת המים המתוכננות לפריסה בעיר בשעת חירום.
 
תחנות חלוקת המים ממוקמות באזורים מרכזיים בשכונות ברחבי העיר.  
  
שימו לב: תחנות חלוקת המים ייפתחו לפי מצב החירום עליו מדובר. 
 
בחלק ממצבי החירום ייפתחו כל התחנות ובחלק ממצבי החירום ייפתחו רק חלקן. 
  
לחצו על שם השכונה הרלוונטית לקבלת רשימת כל תחנות חלוקת המים המים המתוכננות בה: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פתיחת תחנת מים- תרגיל
 
DSCF4250