מכרז להעתקת קווי ביוב 03/2017 

מכרז 02/2017 לשיקום צנרת ביוב ללא חפירה

מכרז לאיתור סמנכ"ל כספים

מכרז הדברה 2016

מכרז לאיתור מנכ"ל לתאגיד מי מודיעין

הודעה על הקמת מאגר מודדים

הודעה על עדכון מאגר מתכננים

הודעה על עדכון מאגר מפקחים

מכרז לסגן מהנדס

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד- אקווריוס ספקטרום

התקשרות עם ספק יחיד- SENSE BI- לחוות דעת ופרסום בנושא הההתקשרות לחצו כאן 

מכרז פומבי מס' /014102 למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

מכרז פומבי לאחזקת מערכות מים וביוב 1/14

מכרז פומבי מס'  07/2013 לביטוחי החברה

מכרז פומבי מס' 06/2013- לשיקום ושדרוג מתקני מים וביוב, תפעולם ואחזקתם והקמת מערכת פיקוד ובקרה במתקני המים והביוב של התאגיד 

 מכרז פומבי מס' 04/2013- מכרז לשטיפת קווים, פתיחת סתימות וצילום טלוויזיה ברשת הביוב והניקוז

מכרז פומבי מס' 05/2013- לביצוע פרוייקט להקמת מערכת GIS לניהול תשתיות

מכרז פומבי לשטיפת קווים, פתיחת סתימות וצילום טלוויזיה ברשת הביוב והניקוז

מכרז מסגרת לעבודות שיקום ופיתוח 2013

הודעה על הקמת מאגר מודדים-  2013

הודעה על הקמת מאגר מתכננים- 2013

הודעה על הקמת מאגר מפקחים- 2013

מכרז לאספקת דיזלגנרטור ומיכל דלק

הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות לשדרוג תחנת שאיבה לביוב מכבים ג' והנחת קו סניקה חדש

מכרז לרכישת גנרטור

מכרז תחנת שאיבה לביוב רעות צפונית

מכרז אחזקת צנרת מים

מכרז לביצוע עבודות אחזקת מתקני שאיבת מים וביוב

מכרז לביצוע עבודות ביובית

מכרז לביצוע עבודות השבה לקדמות

מכרז שיקום והחלפת קו מים ברח' האירוסים רעות

הודעה - התקשרות עם ספק יחיד

חוות דעת

מכרז מכבים א' להנחת קווי מים+נחל גרופית מכבים ג'

הודעה - התקשרות עם ספק יחיד 19.05.2011

דרושים נציגי שרות לקוחות, עובדי שטח, מזכיר/ה ללשכת מנכ"ל

דרוש סמנכ"ל כספים

רכישת מדי מים

מכירת גנרטור