לאתר פיקוד העורף 

לאתר רשות המים- מידע לשעת חירום

אתר החירום של רח"ל- רשות חירום לאומית

מינהל לחירום וביטחון במשרד הפנים

בתמונה: העמסת מיכלי חלוקת מים בתרגיל לשעת חירום של "מי מודיעין"

העמסת מיכלי מים על משאית לחלוקה