מדיניות אבטחת מידע - ISO 27001

  • תאגיד מי מודיעין הוסמך לתקן אבטחת מידע - ISO 27001 באפריל 2015 ומחויב לנהל מערכת אבטחת מידע עפ"י דרישות התקן.
  • התאגיד מחויב לעמוד בדרישות הרגולטור – הרשות הממשלתית למים וביוב כפי שמפורסם בנוהל: "עקרונות אבטחה והגנה על מערכות מחשב עבור ספקי המים". 
  • התאגיד מחויב למלא את הדרישות עפ"י דין בפעילותו בנושא אבטחת מידע כולל חוק חופש המידע וחוק הגנת הפרטיות .
  • תאגיד המים מחויב לאבטחת מידע של התאגיד, תושבים, ספקים ועובדים.
  • יעדים ותכנית עבודה בנושא אבטחת מידע מופיעים בחוברת "תכנית עבודה שנתית" של התאגיד כולל תכנון תקציבי כתהליך של שיפור מתמיד. 
  • התאגיד יבצע הדרכות בנושאי אבטחת מידע לכל העובדים בהתאם לצורך עפ"י ההתפתחויות כדי לשמור על המידע בתאגיד מצד אחד ולמניעת התקפות מצד שני.
  • התאגיד יבצע תהליכי בקרה כמו ניטור תקופתי, סקר סיכונים ופעולות מתקנות להקטנת ומניעת סיכונים.
  • אבטחת מידע היא מעניינם ואחריותם של כל עובדי התאגיד.
  • הנהלת התאגיד תפרסם ותביא לידיעת העובדים, הספקים, הלקוחות ובעלי עניין את מדיניות התאגיד בתחום אבטחת מידע על מנת להבטיח את המודעות והמחויבות שלהם לאבטחת מידע 
טל אוחנה-  רו"ח עו"ד ומ"מ מנכ"ל מי מודיעין