כל כמות המים הנצרכת במודיעין מכבים רעות נרכשת מחברת מקורות.חברת מקורות מספקת מים מקידוחים באקוויפר ההר, ממי המוביל הארצי או מים ממתקני התפלה הכל בהתאם למדיניות אספקת המים הארצית .

תאגיד מי מודיעין מבצע בדיקות שוטפות לאיכות המים, באמצעות עובדי התאגיד, אשר עברו הסמכה של משרד הבריאות לבצע  בדיקות מיקרוביאליות ובדיקות כלור ופלואור (נציין כי החל מתאריך 26/8/14 הופסקה הפלרת המים ע"י חברת מקורות בהתאם לתקנות בריאות העם). למידע נוסף על הפסקת ההפלרה לחצו כאן

הדגימות מבוצעות בהתאם לתכנית שנתית שנקבעת ע"י משרד הבריאות הדגימות נשלחות למעבדת משרד הבריאות אשר מדווחת על כל חריגה באיכות המים. 
בנוסף מבוצעות בדיקות כימיות לזיהוי מתכות, עכירות ועוד, הנשלחות למעבדה חיצונית והתוצאות נשלחות למשרד הבריאות. לחצו למידע בנושא איכות המים באתר משרד הבריאות.

אחת לרבעון מפורסמות תוצאות הבדיקות בעיתונות המקומית ובאתר האינטרנט של החברה פעמיים בשנה נשלח לבתי התושבים דוח המפרט את הבדיקות שבוצעו ותוצאותיהן

איכות המים בעיר מעולה. שתו מי ברז!

לבדיקת איכות המים במערכת המים בביתך- בכפוף לתשלום- לחצו כאן 

לאישורי חיטוי בריכות המים בעיר לחצו כאן

דוחות איכות המים לשנת 2019

דוח איכות המים לרבעון 1 חודשים ינואר עד מרץ 2019

 

דוחות איכות המים לשנת 2018

דוח מים שנתי לשנת 2018

דוח איכות מים ינואר עד מרץ 2018

דוח איכות מים אפריל עד יוני 2018

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2018

דוח איכות מים יולי עד ספטמבר 2018

דוח איכות המים אוקטובר עד דצמבר 2018

 

להלן דוחות איכות מים מרוכזים- רבעוני, חצי שנתי ושנתי לפי השנים הבאות 

דוחות איכות המים לשנת 2017

דוחות איכות המים לשנת 2016

דוחות איכות המים לשנת 2015

דוחות איכות המים לשנת 2014

דוחות איכות המים לשנת 2013

דוח איכות המים לשנת 2012

דוח איכות המים לשנת 2011

דוח איכות המים לשנת 2010

דוח איכות המים לשנת 2009

דוח איכות המים לשנת 2008

דוח איכות המים לשנת 2007

דוח איכות המים לשנת 2006

בתמונה: בדיקת איכות מים

 waterquality