ברבעון הראשון של שנת 2014 צרכו תושבי העיר כ-22% יותר מים ממה שצרכו ברבעון זה בשנה שעברה. הנתונים עולים מדוחות מאזני המים של מי מודיעין, המסכמים בין השאר את כמות המים שרוכש התאגיד ממקורות.  

מנכ"ל מי מודיעין קורא לתושבים להצטרף לשירות המאפשר להם לעקוב אחר צריכת המים שלהם באופן יומיומי- ולחסוך במים- ראו בהמשך.  


דוחות מאזני המים של תאגיד "מי מודיעין"  מראים כי תושבי העיר השתמשו בכמות גדולה יותר של מים ברבעון הראשון של שנת 2014, מכמות המים שהשתמשו בה בתקופה מקבילה אשתקד.  
בשנת 2013 צרכו תושבי העיר ברבעון הראשון כמות של 1,123,203 קוב מים. בשנת 2014  צרכו תושבי העיר ברבעון הראשון כמות של 1,368,113 קוב מים.


צריכה זו מתווספת לגידול שנתי בצריכת המים בעיר, שנמדד בין השנים 2013-2012. בשנת 2012 צרכו תושבי העיר 6,020,282 קוב מים. בשנת 2013 עלתה כמות הצריכה ל- 6,452,353 קוב מים.


דוחות מאזני המים של מי מודיעין משקללים בין רכישת המים  מחברת מקורות לבין מכירת המים  לצרכנים ברחבי העיר, ומצביעים על רכישת מים מוגברת של התאגיד ממקורות, ומכירת מים מוגברת לתושבים. תאגיד מי מודיעין מנהל מאזני מים יומיים, שבועיים וחודשיים, תוך כדי הצלבות מידע ווידוא כי מקור צריכת המים המוגברת איננו בנתונים הנובעים מפיצוצי צנרת וכו'.


משה אשכנזי, מנכ"ל "מי מודיעין: " אנו קשובים לרחשי הציבור, ובשנה האחרונה אנו שומעים תלונות מתושבים כי הם משלמים יותר עבור המים. יש החושבים כי מדי המים החדשים, שהם אכן מדויקים יותר, גורמים למדידה לא נכונה וכועסים על כך. אבל המאזנים שלנו ברורים: כמות המים שאנו רוכשים ממקורות עולה, פשוט כי התושבים צורכים יותר ולכן גם משלמים יותר.


אין ספק כי מפעלי התפלת המים שינו את תמונת משק המים בישראל, ואנו כרגע לא רואים פרסומות של ישראל מתייבשת ומקביל, אנו רואים צריכה גבוהה יותר של מים בעיר. אני קורא לתושבים: שימו לב! אנחנו צורכים יותר מים, ולא בטוח שמסיבות מוצדקות. לשמחתי, אנו מספקים זה מספר חדשים שירות שמאפשר לכל אחד מהתושבים בעיר לעקוב אחרי צריכת המים בבית הפרטי- ואנו קורא לכולם להצטרף אליו".


אשכנזי קורא לתושבי העיר להצטרף לשירות ייעודי שמספק התאגיד באמצעות חברת ארד טכנולוגיות, המאפשר מעקב יומיומי אחרי צריכת המים של כל צרכן בעיר. להרשמה לשירות לחצו כאן. הליך ההרשמה פשוט וקצר ונטול עלות, ולאחר אספקת סיסמה יכולים כל התושבים בעיר לצפות בכל עת בצריכת המים שלהם, וכך לווסת אותה.