אוקטובר 2013

 

מכון התקנים העניק לתאגיד מי מודיעין את "תו הזהב" המסמל איכות ומצוינות

תו הזהב הוא תו הניתן רק לארגונים המובילים באיכות ומצוינות, להם שלושה תקני איכות המוכרים ע"י מכון התקנים.

 

תאגיד "מי מודיעין" עומד בתקן מערכת ניהול איכות ISO 9001 מזה מספר שנים, והשנה סיים את תהליכי קבלת אישור לשני תקנים נוספים: מערכת ניהול סביבתי ISO 14001, ותקן בינלאומי לניהול מערכת בטיחות ובריאות תעסוקתית בארגון OHSAS 18001. התאגיד פועל לקבלת תקן נוסף בשנה הבאה בנושא קהילה.

קבלת כל תקן היא סמן לאיכות ומצוינות, וכרוכה בעבודה רבה מטעם הנהלת ועובדי התאגיד, להטמעת נהלי עבודה ותקנות המחייבות את הארגון לסטנדרטים גבוהים מאוד המחויבים ע"י התקן.

 

מנכ"ל התאגיד משה אשכנזי: "מבחינתי, חתירה למצוינות ולאיכות היא דרך חיים עבור ארגון כמו מי מודיעין, שתפקידו לתת שירות מעולה לתושבים, תוך כדי דאגה לעובדיו ולסביבה. בשנתיים האחרונות אנו פועלים ללא לאות להיות אחד הארגונים המובילים במשק בתחום השירות, והתוצאות בשטח מוכיחות את זה, גם ברמת שביעות הרצון של התושבים המשתקפת בסקרים החודשיים שאנו עורכים. נראה לי אך טבעי ונכון כי כל דרך העבודה של מי מודיעין תהיה מעוגנת בסטנדרטים הגבוהים ביותר הקיימים במשק, ותו הזהב מוכיח זאת".

 

תקן מערכת ניהול סביבתי נוצר בשל המודעות הגדלה לנושא איכות הסביבה בארץ ובעולם והחקיקה הנובעת מכך, המציבה בפני הארגונים דרישה למחויבות להגנה על הסביבה. אישור למערכת ניהול סביבתי ללפי דרישות התקן, מוכיח שהארגון נוקט אמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בקביעת מדיניות, בפעילות לקידום מטרות סביבתיות, בקרה ושיפור מתמיד. לקבלת התקן נדרש התאגיד לערוך אבחון ואיתור היבטים סביבתיים ותהליכים שונים בתאגיד מי מודיעין הקשורים באיכות הסביבה : הכנת סקר סביבה, פיתוח מודעות וחשיפה לעקרונות של ניהול איכות הסביבה, כתיבת נהלים והוראות עבודה, יישום הנהלים והוראות העבודה ופעילות לקידום מדיניות סביבתית והשגת המטרות הסביבתיות. כמו כן נערך מבדק מקדים ומבדק התעדה ע"י הגוף המסמיך עד לקבלת תקן ISO 14001.

 

תקן בטיחות ובריאות תעסוקתית: כל ארגון מחויב לדאוג לבריאות ובטיחות עובדיו. אישור מכון התקנים הישראלי למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה לפי דרישות ת"י 18001:2007 OHSAS, מוכיח שהארגון נקט באמצעים הדרושים כדי לממש את מחוייבותו לעובדים, לבריאותם ובטיחותם.

 

תקן ניהול מערכות איכות הוא תקן בין- לאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת איכות. עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון: מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות. חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת האיכות בארגון, מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה (CONFORMITY) לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות. על הארגון להגדיר את התהליכים שיאפשרו עמידה בדרישות וצפיות הלקוח, לאורך זמן. התקן מתבסס על שמונה עקרונות איכות ובהם: קבלת החלטות על סמך עובדות, מנהיגות, גישה תהליכית, שיפור מתמיד ועוד. ארגונים רבים דורשים מספקיהם עמידה בדרישות התקן כתנאי להעסקתם.