אפריל 2013

 

הסתיימו העבודות לחיבור מים קבוע בין מודיעין לרעות

 

במהלך חודש אפריל 2013 הסתיימו העבודות לחיבור מים קבוע בין רשת המים של מודיעין לבין רשת המים של רעות. העבודות בוצעו ע"י חברת מקורות.

 

רשת המים של מודיעין ושל רעות פעלו באופן נפרד עד עתה. עם הקמתה של העיר מודיעין, הוקמה גם רשת המים שלה באופן עצמאי. כזכור, לפני כשלוש שנים, אירע פיצוץ מים גדול ליד בריכת המים ברעות, והמים לרעות ולמכבים נסגרו בעקבות התיקונים.לפיכך הוחלט על ביצוע  חיבור בין הרשתות  על מנת לתת מענה הולם במקרה של תקלה. חיבור כזה מאפשר הזרמה הדדית במערכת המים.

 

במסגרת תכנית ההשקעות של שנת 2013 נכללה העבודה לחיבור בין הרשתות, במסגרת שיתוף פעולה בין התאגיד לחברת מקורות. השבוע ביצעה חברת מקורות את החיבור, וכעת הוא קבוע ומתפקד. כך, גם אם תתקיים פריצת מים ברעות, ניתן יהיה להזרים מים לבתי התושבים דרך הרשת העירונית של מודיעין  ללא בעיה, וגם להיפך: רשת המים ברעות תוכל לגבות את תושבי מודיעין בעת פריצה במערכת המים.

 

החיבור נבדק "על רטוב" מיד לאחר סיום העבודות, כאשר היה צורך להשתמש בו לצורך הזרמת מים למודיעין מהצנרת של רעות, בעקבות עבודות נוספות של חברת "מקורות" בעיר. החיבור פעל כשורה, והמים זרמו מרעות למודיעין גם לאחר סגירת קו מים ראשי בעיר, עם בעיות קלות בלחץ מים. רוב הבעיות הללו התגלו רק בבניינים רבי קומות בהם לא התקינו הקבלנים מיכלי מים על הגגות להגברת לחץ המים, ומידע על הצורך בכך הועבר לתושבים.

 

במקביל, פעל התאגיד להתקנת מגוף בסמוך למרכז רננים. רשת המים במכבים היא ישנה ודורשת עבודות שיפוץ ושיקום רבות. בשל המבנה של רשת המים הישנה, העבודות עד היום כללו הפסקות מים לאזור רחב במכבים. התקנתו של המגוף מאפשרת  שליטה רבה יותר, מצמצמת את האזורים להם נדרש להפסיק את המים בעת תקלה, וממזערת את אי הנוחות .