תאריך: 7/8/13

 

"מי מודיעין" מבצעים: עבודות לשיפור תשתית המים ברחבי העיר

 

תאגיד מי מודיעין החל בשבועות האחרונים בביצוע עבודות לשיפור תשתית המים ברחבי העיר. במכבים ג' מוחלפת צנרת המים, רחוב טבת מחובר ללחץ גבוה ופרוייקט חסכון באנרגיה יצא לדרך. עלות העבודות כ-10 מליון שקלים.

 

לאחר חדשים של הכנות נדרשות ועריכת מכרזים, יצא תאגיד "מי מודיעין" לביצוע עבודות דחופות לשיפור צנרת המים בעיר.

העבודה הגדולה ביותר מתבצעת כרגע בכל אשכולות הרחובות במכבים ג'. במקום מתבצעת החלפה של כל צנרת המים באשכולות היוצאים מרחובות הרכסים והיובלים. העבודות החלו לאחר בדיקות רבות שהראו כי צנרת המים באשכולות הקיימת מימי הקמת מכבים, ישנה, חלודה, ונוטה לפיצוצי מים חוזרים ונשנים, וכי רק החלפה מוחלטת של כל הצנרת באשכולות מכבים ג' תביא לפתרון הנדרש.

 

ב"מי מודיעין" אף שדרגו את סוג הצנרת, שהיתה בעבר צנרת ברזל, לצנרת לפלסטיק (פוליתילן) שאמורה להחזיק מעמד לאורך עשרות רבות שנים ללא פגיעה. במקביל, כדי לאפשר לתושבים לחץ מים גבוה יותר, הוגדלו קטרי הצינורות שמובילים לאשכולות ולבתים מאלה שהיו בעבר, עם הקמת היישוב. העבודות אמורות להימשך מספר חדשים במכבים וכרוכות בשינויי תנועה עליהם יקבלו התושבים הודעות מראש.

 

עבודות נוספות מתבצעות כיום ברחוב כסלו, אך מיועדות לפתור בעיה של רחוב טבת. ברוב טבת יש תלונות רבות על לחץ מים נמוך מדי. בדיקות מראות כי אמנם הלחץ המגיע לרחוב עומד בתקן, והוא בין 2.5-3 אטמוספרות, אך תקנים לחוד ואיכות חיים לחוד. בדיקות העלו כי בשעות הבוקר והערב שבהן כולם משתמשים במים הלחץ בברזים נמוך מאוד. לכן, הוחלט במי מודיעין לחבר את הרחוב לצנרת לחץ מים גבוה וכך לתת פתרון של איכות חיים בעת השימוש במים לתושבי הרחוב.

 

לסיום, מתבצע בעיר פרוייקט לחסכון באנרגיה. כאן מחבר התאגיד אזורים בצנרת המים העירונית ישירות לנקודת כניסת המים לעיר מחברת מקורות. הפרוייקט יחסוך אנרגיה בהעלאת המים לבריכת התיתורה, המתבצעת כיום כברירת מחדל. כתוצאה מפרוייקט זה, יועלו המים לבריכה רק ללאזורים הזקוקים ללחץ מים גבוה יותר, ויוזרמו ישירות לאזורים בעיר שלא זקוקים ללחץ המים הנוצר מהעלאה זו. כך ייווצר חסכון באנרגיה בסכום של כ-100,000 שקלים בשנה.

 

 

בתמונה: עבודות להחלפת צנרת במכבים

zaneret-macabim