דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2015

 

להלן דיווח ממונה על העמדת מידע של תאגיד מי מודיעין לשנת 2015

סה"כ הוגשה בשנת  2015 בקשה אחת  על פי חוק חופש המידע

 

מצ"ב פירוט הטיפול והעברת המידע על פי החוק.

מידע אודות בקשות מינואר 2015 -31 לדצמבר 2015

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש  - 1

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי – 0

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע-  0

הטיפול בבקשה הופסק  בשל אי תשלום אגרה- 0

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה- 0

הטיפול בבקשה טרם הסתיים – 0


סך אגרות חופש מידע שנגבו בשנה החולפת

אגרה אחת בסך של 20 ש"ח

 

מידע אודות בקשות שנדחו לפי סעיפי העילות בחוק- העילה ומספר הבקשות שנדחו  בשל עילה זו

הקצאת משאבים- 0

נוצר לפני 7 שנים- 0

) לא ניתן לאתר- 0

פורסם ברבים- 0  

נוצר בידי רשות אחרת- 0

פגיעה בביטחון הציבור- 0  

פגיעה ביחסי חוץ- 0  

פגיעה בביטחונו או שלומו של אדם- 0  

צו- 0

פגיעה בפרטיות- 0   

איסור על פי דין- 0

שיבוש תפקוד הרשות- 0    

מדיניות בעיצוב- 0           

משא ומתן- 0     

דיונים פנימיים- 0

ניהול פנימי- 0

סוד מסחרי- 0      

תנאי לאי מסירה- 0

שיטות עבודה ונהלים של  רשות אכיפה- 0

ענייני משמעת של עובד ברשות ציבורית- 0

ניהול פנימי- 0

פרטיות הנפטר- 0

החוק אינו חל- 0

קיים הסדר אחר למסירת מידע- 0

עילת דחייה אינה ידועה- 0

סך הכול- 0


מידע אודות זמני טיפול לבקשות שנענו

עד 15 יום,0,  100%

בין 16 יום ל- 30 יום, 0 , 100%

בין 31-60 יום,1 , 100%

בין 61 ל- 120 יום, 0 , 100%

מעל 120 יום, 0 , 100%


מידע אודות עתירות
- אין

נתונים נוספים-אין

דוח חופש המידע של תאגיד מי מודיעין מובא כאן במתכונת אינטרנטית קלה לניווט.  

כל סעיף מהווה קישור לפרק המתאים באתר המפרט את כל המידע הנדרש בסעיף הדוח, או שהמידע רשום כאן בדף זה. 

 הצגת מבנה הארגון תוך פירוט אגפיו, יחידותיו ויחידות הסמך שלו. 

 שמות בעלי תפקידים בכירים וכן ראשי אגפים ומנהלי יחידות ויחידות סמך בארגון

לדף מבנה ארגוני של מי מודיעין

למידע על דירקטוריון מי מודיעין

 תיאור תחומי האחריות של תאגיד מי מודיעין

דרכי ההתקשרות עם התאגיד

חוק חופש המידע ודרכי התקשרות עם הממונה על העמדת מידע לציבור במי מודיעין

הדוחות הכספיים של מי מודיעין לשנת 2015

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שתאגיד מי מודיעין פרסם בשנה החולפת:

  • דוחות איכות המים
  • פירוט חיובים שנתי
  • תמצית דוח שנתי
  • הודעה לתושבים על אפשרות לשלם חשבונות שוטפים באמצעות הוראת קבע ואפשרות לשלם חשבונות שוטפים באמצעות הו"ק ולהצטרף לשירות ניטור צריכת מים באופן אישי

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות, לפיהן פועל התאגיד ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, כאמור בסעיף 6 לחוק: רשות המים היא הרגולטור של תאגידי המים בישראל. לחצו לעיון בחקיקה באתר רשות המים

 
תיאור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל רשם מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 והמטרות שלשמן הוקמו:

1. מאגר מידע רישום אוכלוסין: המאגר הוקם לשם הקצאה מתאימה ונכונה של כמות מים מוכרת בתעריף מופחת, לפי מספר הנפשות המתגוררות בנכס- לפי דרישות החוק.

2. מאגר זכאים להטבה לאוכלוסיות זכאיות- מאגר שהוקם ומנוהל ע"י רשות המים במטרה לתת הקצאת מים נוספת בתעריף נמוך לאוכלוסיות זכאיות.

סוג הקרנות והמלגות שבמימון התאגיד, הקריטריונים ואופן הפניה לקבלת מימון מהקרנות או המלגות- אין.

תמיכות שהעניק התאגיד למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם- אין.

רשימת החוקים שהשר העומד בראש המשרד ממונה על ביצועם

דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לפי סעיף 5(א) לחוק

דוח סיכום פעילות שנתי לשנת 2015- כפי שהוגש לרשות המים

 

תאגיד מי מודיעין קיבל ציון לשבח מרשות המים כתאגיד מצטיין לשנת 2015. 

ביקורת רשות המים מעמידה את תאגיד מי מודיעין בשורה הראשונה של תאגידי המים בארץ, יחד עם 9 תאגידים נוספים. 

 

 

משה אשכנזי, מנכ"ל "מי מודיעין" אמר בעקבות הזכייה:

 

  "זו השנה השנייה שתאגיד מי מודיעין זוכה לציון מצטיין מרשות המים ולציון לשבח.

 אנו פועלים באופן תדיר למתן שירות מצוין, ועוסקים כל הזמן בלמידה, התפתחות ושיפור ביצועים בכל  התחומים.

 רק השנה קיבלנו תו תקן נוסף ממכון התקנים לאבטחת מידע, מה שהוביל לקבלת  זהב על עמידה ב- 4 תקני    איכות.

 אנו בודקים את איכות השירותים שאנו נותנים לתושבים בכל התחומים באופן מתמיד, והתוצאות בשטח מראות  זאת. 

 

  ניהול מהודק של תשתיות המים מאפשר לנו מצד אחד לשדרג באופן משמעותי את השירות לתושבים ואת      התשתיות, ומצד שני להתנהל באופן "רזה" עם מינימום כוח אדם והוצאות.

 אנו פועלים לשילוב טכנולוגיות מתקדמות אשר בסופו של יום יביאו להקטנת ההוצאות עוד יותר, והפניית כספי  התושבים המגיעים לתשלומי המים, להשקעות במערכת המים והביוב לרווחת תושבי העיר.

 זו הסיבה בשלה הוקם תאגיד המים, והמקצועיות וההתמקצעות בתחום מוכיחות את עצמן". 

 

 

למכתב הודעה על הצטיינות מרשות המים לחצו כאן 

 

תאגיד מי מודיעין פועל ללא הרף כדי לשמור על רמת הנגשה גבוהה לכל לקוחותיו, הן במבנה הפיזי של משרדי התאגיד, והן באתר האינטרנט שהונגש לרמה של AA.

עובדי התאגיד עברו הדרכת נגישות כנדרש בחוק, וערוכים לתת שירות נגיש ומכבד לכל תושבי העיר.

נגישות המשרדים ושירות הלקוחות

התאגיד ממוקם בקניון עזריאלי מודיעין, וההגעה למשרדי התאגיד נגישה באמצעות מעלית בבניין.

במשרדי שירות הלקוחות שלנו קיימת עמדת שירות נגישה.

כמו כן במשרדי שירות הלקוחות זכוכית מגדלת לסיוע בקריאה, לולאת השראה לסיוע במיקוד השמיעה, וחברי צוות הנכונים למתן סיוע פרטני בכל תחום.

עם הצגת כרטיס נכה ניתן לקבל שירות ללא תור- על פי החוק.

ניתן ליצור קשר עם התאגיד במגוון דרכים

באמצעות הטלפון במספר 1800-300420
לשירות הלקוחות ניתן לפנות בדואר אלקטרוני בכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
או בפקס שמספרו 08-9750936
למוקד התקלות ניתן לפנות בדואר אלקטרוני בכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ממונה הנגישות בתאגיד מי מודיעין הוא איתן גולדברג. ליצירת קשר טלפוני התקשרו: 08-8613333. לפניות בדואר אלקטרוני לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נגישות אתר האינטרנט

אתר האינטרנט של מי מודיעין מונגש לרמת AA.

באתר ניתן למצוא תפריט נגיש ואפשרויות לגלישת מקלדת ושינוי ניגודיות בדפי האתר על פי צורך.

הדפים והטפסים באתר נמצאים כעת בתהליך של הנגשה. עלינו לציין כי חלק מהטפסים מתקבלים ממקורות חיצוניים כאשר הם אינם מונגשים, ולכן פנינו לאותם מקורות בבקשה להעביר טפסים מונגשים שנוכל להעלות לאתר.

תאגיד מי מודיעין, מתחייב לספק לקהל הרחב הגולש באתר, תוכן נגיש ככל שניתן, ללא כל קשר לטכנולוגיה בה נבנה האתר. אנחנו פועלים לעדכן ולהטמיע את כללי הנגישות ככל שניתן, בהתאם לעקרונות תקן הנגישות.

האתר מותאם לדרישות הנגישות לרמה 2 (AA) של ארגון .W3C בקישורים תמצאו את פירוט התנאים בהם עומד האתר בעברית ובאנגלית. בנוסף, האתר נבנה לפי התקן של W3C ל- CSS ו- .HTML האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים המובילים.

עם זאת, חלק מהמסמכים באתר מתקבלים ממקורות חיצוניים ומועלים לאתר כפי שהם לפי דרישות החוק, ואין לנו אפשרות להנגיש אותם מעבר לכך.

כיצד לגלוש באתר בקלות?

ניתן לנווט קדימה באתר בעזרת כפתור ה-TAB . כדי לנווט אחורה יש ללחוץ על צירוף המקשים SHIFT + TAB
בתפריט הניווט הראשי של האתר ניתן לנווט בעזרת TAB ו- , SHIFT + TAB בנוסף, ניתן לנווט גם בעזרת החצים
בפינה העליונה בצדו הימני של האתר, ישנם כפתורים לשינוי גודל הכתב וגם כפתורים לשינוי צבעי האתר, לצורך הקלה בצפייה
כדי להקל על הזנת מידע בתוך טפסים באתר, קיים באתר כלי עזר ייעודי, שמגדיל את הטקסט בזמן ההקלדה בתוך השדות בטופס. הכלי פועל כך שהוא נפתח ונסגר באופן אוטומטי כאשר נמצאים בתוך אחד מהשדות בטופס, ואינו מפריע כלל למילוי הטופס

ניווט בין אזורים

האתר מחולק לאזורים כגון אזור תוכן מרכזי או אזור תפריט צדדי. בתחילת כל אזור ישנה כותרת ברמה 5, המציינת את שמו של האזור אליו הגעתם. חלק מהכותרות הם גם לינקים המשמשים אתכם לדילוג מעל אותו אזור ובכך יסייעו לכם להגיע מהר יותר אל התוכן המבוקש. לדוגמה ישנה אפשרות לדלג מעל התפריט הראשי.

חוקי ARIA

במידה ואתם משתמשים בתוכנה להקראת מסך וטכנולוגיות מסייעות אחרות, דעו שבאתר זה הוטמעו חוקי ARIA העוזרים לפרש את תוכן האתר בצורה מדויקת וטובה יותר עבור אותם טכנולוגיות. כך הטכנולוגיה בה אתם משתמשים תוכל להבין ולהעביר לכם בצורה מדויקת את משמעות האלמנטים הקיימים בדף.

בעיות נגישות באתר

בשל מגבלות טכנולוגיות הקיימות באתר, ניתן לשנות רק את גודל הפונטים באזור התוכן המרכזי באתר. במידה ואתם צריכים להגדיל טקסט באזורי התפריטים, תוכלן להשתמש בתוכנה להגדלת טקסט או לחילופין לגלוש אל מפת האתר בה נמצאים כל הקישורים הקיימים בתפריט.
כמו כן, חלק מהמסמכים באתר מתקבלים ממקורות חיצוניים ואנו מעלים אותם לאתר כפי שהם, בלי יכולת להנגיש אותם.

נתקלתם בבעיה? ספרו לנו!

אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר. במידה ומצאתם ו/או נתקלתם בקשיים בגלישה באתר ובנושא הנגישות בפרט, אל תהססו לדווח באמצעות טופס צור קשר . כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן:

תיאור הבעיה.
סוג וגרסה של הדפדפן.
מערכת הפעלה.
סוג הטכנולוגיה המסייעת (במידה והשתמשתם).
באיזה דף גלשתם?
מהי הפעולה שניסיתם לבצע?
אנחנו נטפל בבעיה ונחזור אליכם בהקדם עם פרטים על טיפולה.

תאריך כתיבת ההצהרה: 29.03.2015

תושבים יקרים
 
ב- 31.3.2015 פורסם חוק חדש במדינת ישראל בנושא דמי הקמה.
"יום התחילה" של הכללים הוא 1.5.2015. החל ממועד זה דמי ההקמה מחליפים את היטלי המים והביוב.
 
 
דמי ההקמה הם חדשים לעיר מודיעין מכבים רעות, מאחר ולא היו בעיר היטלי פיתוח עד שנחתם הסכם הגג לפיתוח העיר ע"י העירייה לפני כשנה. 
לכן, החל מחודש מאי 2015, כל תושב הבונה תוספת לביתו יחויב על פי חוק בדמי הקמה דרך תאגיד "מי מודיעין". 
 
לידיעתכם: אין חיובים רטרואקטיביים. החיובים יבוצעו רק לתושבים שהחוק קובע כי יש לחייבם החל  מה- 1/5/15. 
 
ברצוננו להאיר מספר נקודות חשובות בתחום: 
 
  • לתעריפים הקבועים בכללי דמי הקמה יש להוסיף מע"מ כחוק.
 
  • דמי ההקמה יופקדו לחשבון ייעודי, לפי כללי תאגידי מים וביוב.
 
  • סכומי התעריפים יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה, החל מיום 1.1.2016, באמצעות הצמדה למדד המשוקלל, לפי שיעור שינוי רכיבי המדד שפורסמו לפני יום העדכון לעומת רכיביו שפורסמו בחודש נובמבר 2014. המדד המשוקלל: מדד המורכב מ-%50 מדד המחירים לצרכן ו-50% מדד מחירי תשומות הבניה למגורים.