הודעה על סגירת נתיבי תנועה ברחוב רא"ל חיים בר לב

לצורך עבודות חיבור לתשתית ביוב עירונית

אנו מודיעים על סגירת נתיבים בכיכר רא"ל חיים בר לב

מתאריך 7.219 בשעה 19:00 ועד לתאריך 8.2.19 בשעה 03:00 לפנות בוקר


רשימת הנתיבים הסגורים מפורטת כאן: 

לבאים מצפון- הפנייה משדרות החשמונאים ימינה לחיים בר לב- סגורה

לבאים מדרום- הפנייה משדרות החשמונאים שמאלה לבר לב- סגורה

אין מעבר מכיכר בר לב ליגאל ידין לכיוון צפון

אין מעבר לבאים מיגאל ידין מכיוון דרום שמאלה לבר לב

רשימת הנתיבים הפתוחים מפורטת כאן

לבאים מצפון: הפנייה מרחוב יגאל ידין לכיוון כיכר ברלב- פתוחה

לבאים מדרום: הפנייה מיגאל ידין ימינה לכיוון כיכר בר לב- פתוחה

הפנייה מכיכר בר לב שמאלה וימינה לשדרות החשמונאים- פתוחה

לבאים מרחוב חיים בר לב לכיכר בר לב הפניה ימינה ליגאל ידין דרום פתוחה

לבאים מרחוב חיים בר לב לכיכר בר לב ישר לשד' החשמונאים – פתוח

מצ"ב מפה המפרטת את השינויים בתנועה באופן ויזואלי

מוקד מי מודיעין עומד לרשותכם בטלפון 1800-300-420

מפה המדגימה את מיקום הרחובות הסגורים באופן ויזואלי