משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו תקנות המחייבות בעלי עסקים בהתאם לגודלו וסוג העסק להתקין מתקן מיוחד להפרדת שומנים בחיבור למערכת הביוב העירונית.
מערכת הביוב העירונית נועדה לטפל בסוגים מסוימים של שפכים, אך לא בכמויות של שומן ופסולת, שצריכות להיות מטופלות באופן אחר  ולא דרך צנרת הביוב. הזרמת שומנים ופסולת למערכת הביוב עלולה לגרום לסתימות בצנרת ולנזק בפעילות המכון לטיהור שפכים. 
מפריד שומנים הינו מתקן המותקן על פי תקנות רישוי עסקים בבתי עסק המונע  הזרמת השומן והפסולת אל מערכת הביוב העירונית, ותורם לשמירה על איכות הסביבה. במפריד השומנים קיים התקן המציף את השומן מעל המים ומאפשר לכידת השומנים בתוך המפריד והזרמת מים נקיים יותר למערכת הביוב העירונית. הוראות החוק מחייבות התקנת מפריד שומן בבתי עסק כגון: בתי מלון,מפעלים לייצור מזון,מפעלי תרופות קוסמטיקה,מוסכים, תחנות דלק ועוד.
  

לצפייה בתקנות המים- למניעת זיהום מים- לחצו כאן

בעלי עסקים שמחויבים בהתקנת מפריד שומנים נדרשים לדווח לתאגיד "מי מודיעין" אחת לרבעון על פינוי השומנים לאחר מורשה ע"י בעל מקצוע. 

את הדיווח ניתן לשלוח  
 בפקס : 08-9722213
בדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
התקנת מז"ח- מונע זרימה חוזרת 
משרד הבריאות מדווח כי לאחרונה אירעו מספר מקרים בהם נפגעה איכות המים המסופקים במערכות מי שתייה ציבוריות בשל חדירת מים מזוהמים. חדירת מים שזוהמו למערכת מי השתייה עלולה לגרום לפגיעה בבני אדם ובבעלי חיים. 
זרימה חוזרת
1. אחת הסיבות לזרימת מים מזוהמים לתוך צינור אספקת מי שתייה   היא זרימה הפוכה של מים למערכת העירונית מצב כזה נגרם עקב לחץ נגדי - לחץ גבוה יותר בצד הצרכן לעומת רשת האספקה העירונית , או עקב תת לחץ (יניקה) – מצב בו הלחץ ברשת האספקהיורד מתחת ללחץ האטמוספרי.
2. זיהום מערכת מי שתייה מזרימה הפוכה עלול להיגרם ממספר מקורות אפשריים:
2.1. שימוש במערכת המים להחדרת חומרי דשן והדברה בגידולים חקלאיים ובגינון (ציבורי ופרטי. ƒ 
2.2. מערכות שאינן מי שתייה (כיבוי אש, מערכות הסקה ומיזוג וכו'). ƒ 
2.3. קווי מים ללא שימוש, בהם המים עומדים זמן רב ולכן עלולה לחול ירידה באיכותם.   ƒ שימושים נוספים במים למטרות שונות מצריכה ביתית וסניטארית (בעסקי מסחר ותעשייה). 
3.  קיימים מספר חוקים בארץ המגדירים את הדרישות למניעת זיהום מערכות אספקת מי שתייה מזרימת מים חוזרת ולמניעת חיבורי כלאיים (יצירת קשר פיזי בין מערכת מים לשתייה לבין מערכת בה המים אינם מיועדים לשתייה): תקנות בריאות העם, חוק המים, וחוק התכנון והבנייה. 
4.  ע"פ תקנת בריאות העם התקנת מז"ח, מחוייב בעל עסק שבתחומו הותקן מז"ח להחזיק המז"ח במצב תקין ולבצע בדיקת תקינות לפחות אחת לשנה.   הבדיקה תעשה באופן תקופתי  ע"י מתקין שהוסמך לכך, ועל האביזרים להיות מאושרים ע"י משרד הבריאות.
 
מידע על תקנות בריאות העם התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת, רשימת מתקיני מז"חים מוסמכים, רשימת אביזרים מאושרים להתקנה ומידע נוסף בעניין ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
 
ניטור שפכי תעשיה 
הוראות תקנות בריאות העם, (תקני איכות קולחים וכללים לטיהור שפכים), התש"ע - 2010, מחייבות את תאגיד מי מודיעין בהכנת תכנית ניטור ובקרה על השפכים התעשייתיים.
למידע מלא בנושא ניטור שפכי תעשייה לחצו כאן 

תעריפי מים לעסקים