תאריך: 22/12/14

 

הודעת הבהרה בנוגע לפרסומי דוח ביקורת רשות המים

 

בשבוע שעבר התפרסמו בעיתונות הארצית כתבות ובהן נתונים חלקיים מדוח ביקורת שערכה רשות המים בתאגידי המים. נתונים אלה מציגים תמונת מצב שגויה על הציון שקיבל תאגיד "מי מודיעין" בדוח.

 

 

הפרסום הרשמי של רשות המים בנושא דוח הביקורת,  מראה כי הציון הכללי המסכם של תאגיד מי מודיעין הוא "טוב מאוד".

 

 

לצערנו, בתקשורת הארצית הוצגו נתונים של סעיפים מגמתיים בלבד, ולא כל סעיפי הדוח, או הציון הסופי של התאגיד.

 

במקרה של "מי מודיעין" הוצג רק סעיף אחד בתחום התפעול, העוסק בעלות פר קוב. חישוב מוטעה בעלויות בסעיף זה הוא כנראה הסיבה לבעיה שעולה ממנו.

 

שימו לב כי הציון הסופי של התאגיד בדוח הביקורת "טוב מאוד", לא הוצג כלל בתקשורת הארצית וכך מוצגת תמונה חלקית ומטעה של פעילות התאגיד.

 

לחצו כאן לדוח הביקורת המלא שפרסמה רשות המים כולל הציון הסופי "טוב מאוד" למי מודיעין. 

 

בנוסף, שלח מנהל רשות המים ויו"ר המועצה מר אלכס קושניר מסמך המבהיר את הנתונים, ובו גם ציון לשבח ל"מי מודיעין". לקריאת המכתב של אלכס קושניר לחצו כאן. 

 

חשוב לציין כי דוח הביקורת עדיין אינו סופי ויש להמתין לקבלת הדוח המלא וניתוח הנתונים.

 

מיד עם העברת הדוח הסופי לידינו, נבצע כל שיפור שיידרש מאיתנו לאלתר, מאחר ומטרתנו היא להיות מדורגים בין טוב מאוד ומצוין בכל הסעיפים הקשורים לפעילות התאגיד.