דוגמת חישוב הליך זיכוי בגין נזילה: 

 

הדוגמה לחישוב עושה שימוש בתעריפים ישנים לצורך הדוגמת תהליך החישוב בלבד. התעריפים בהם אנו משתמשים בדוגמה אינם מחייבים והם משתנים מעת לעת על פי הנחיות רשות המים. לקבלת תעריפים מעודכנים לחצו כאן. 

 

 נתונים: צריכה בתקופת נזילה 55 מ"ק. צריכה בתקופה מקבילה בשנה קודמת 23 מ"ק.  מס נפשות ביחידת דיור  5. 

 

חישוב עלות בתעריף נמוך:

 

 חישוב כמות מ"ק לזיכוי   55-23=32 מ"ק

 

 חישוב תשלום לפי תעריפים ל-5 נפשות בתקופת הנזילה:  35 מ"ק ( 5 נפשות * 7 מ"ק )לתקופה  * 8.63 ₪ למ"ק (תעריף נמוך) = 302.05 ₪

 

 חישוב עלות בתעריף גבוה

 

 חישוב  כמות לתשלום בתעריף גבוה , מעל 35 מ"ק ששולמו בתעריף נמוך, 55-35 = 20 מ"ק. 

 

עלות בש"ח: 20 מ"ק * 13.889 = 277.78 ₪ 

 

סה"כ לתשלום לפני זיכוי : 302.05 + 277.78 = 579.83 ₪

 

 חישוב הזיכוי:

 

נתון: סה"כ זיכוי 32 מ"ק

 

זיכוי מתשלום בתעריף גבוה 20 מ"ק * (13.889- תעריף נזילה  - 6.635 ₪ ) = 145.08 ₪

 

זיכוי מתשלום בתעריף נמוך ( 32-20 מ"ק) ל-12 מ"ק (8.63-6.63 ) = 24 ₪

 

סה"כ לזיכוי: 145.08 + 24 = 169.08 ש"ח