הודעה על סגירת קטע כביש בשדרות הרכס לצורך ביצוע עבודות

בתאריכים 10-11.4.19 יבצע תאגיד מי מודיעין עבודה לחיבור צנרת מים וביוב ברחוב שדרות הרכס לפי הפירוט הבא:


ביום רביעי 10.4.19 
משעה 20:000 עד 05:00 בבוקר למחרת  ייסגר קטע הכביש בשד' הרכס לנוסעים מהפארק הטכנולוגי לכיוון כביש 443. 

קטע הכביש שייסגר מתחיל בצומת שד' הרכס ורחוב הצמיחה ומסתיים בצומת עם רחוב החורש.

 

ביום חמישי 11.4.19 משעה 20:000 ועד 05:00 בבוקר למחרת, ייסגר קטע כביש בשד' הרכס לבאים מכביש 443 לכיוון הפארק הטכנולוגי. 

קטע הכביש שייסגר מתחיל בצומת שד' הרכס ורחוב החורש ומסתיים בצומת עם רחוב הצמיחה.   

 ניתן להגיע לשד' הרכס דרך הרחובות הבאים:  זריעה, זריחה, שדרה מרכזית, החורש, היער. 

מרחוב הצמיחה תתאפשר פניה שמאלה בלבד לשד' הרכס


המוקד הטלפוני של מי מודיעין עומד לרשותכם במספר: 1800-300-420