משרדי תאגיד מי מודיעין ושירות הלקוחות, יהיו סגורים בערב יום כיפור, יום שישי תאריך 29.9.17

נחזור לעבודה ביום א' תאריך 1.10.17

משרדי תאגיד מי מודיעין ושירות הלקוחות יהיו סגורים לאורך כל חופשת סוכות: 

המשרדים יהיו סגורים מתאריך 4.10.17. נחזור לעבוד ביום ראשון ה- 15.10.17

 יינתנו שירותי חירום וטיפול בתקלות מים וביוב על פי סדר עדיפויות

להודעה על תקלות התקשרו: 1800-300-420

אין לשלוח טפסי הודעה על תקלה באתר בתקופת החופש אלא להתקשר בלבד