הודעה על החלפת צנרת מים ברחוב עמק החולה

בתאריך 3.2.19 יחל תאגיד מי מודיעין בביצוע עבודות להחלפת צנרת המים ברחוב עמק החולה.

  • העבודות יחלו בצומת עמק החולה ונחל געתון, ויסתיימו בצומת עמק החולה ועמק דותן.

  • שך הזמן המוערך לעבודות- כ 3 חדשים

  • הודעות על הפסקות מים לצורך חיבור הצנרת החדשה ימסרו בנפרד.

  • בעת ביצוע העבודות ייחסמו נתיבי תנועה מפעם לפעם- אך לא תתבצע סגירה מלאה של הרחוב ותתאפשר תנועת כלי רכב.


מוקד תאגיד מי מודיעין לרשותכם בטלפון 1800-300-420