דו"ח איכות המים לשנת 2016 במודיעין מכבים רעות


הבדיקות קובעות: המים בעיר באיכות מעולה .שתו מי ברז!

להלן פריסת נקודות הדיגום במערכת אספקת המים בעיר לשנת 2016 כולל ציון סוג הנקודה ומיקומה

1 שכונת  בוכמן בית הספר ניצנים, רשת, מודיעין

2 שכונת בוכמן - גן ילדים, רשת, מודיעין

3 חיבור מקורות רחוב יצחק רבין כביש 431, כניסה ממקורות, מודיעין

4 גבעת תיתורה-בריכת אגירה מאגר/, בריכה, מודיעין

5 רשת שכונת  קייזר, רשת, מודיעין

6 גן דובדבן - מתחם ציפור, רשת, מודיעין

7 גן גדרון - מתחם ציפור, רשת, מודיעין

8 בית הספר דורות כניסה רשת, מודיעין

9 רחוב חלמונית מעון גפן, רשת, מודיעין

10 רשת חטיבת הראל רשת    מודיעין

11 רשת רחוב מגדל הלבנון - גן יקינטון רשת מודיעין

12 רשת רחוב נהר הירדן 26   רשת מודיעין

13 חיבור מקורות רחוב עמק החולה 11 כניסה ממקורות מודיעין

14 רשת 1 מכבים רחוב רכסים רשת מכבים

15 מכבים חיבור מקורות  6 כניסה ממקורות מכבים

16 חיבור מקורות ישפרו ראשי כניסה ממקורות מודיעין

17 אזור תעשייה – ליגד סנטר רשת מודיעין

18 רעות רשת 1 רחוב תומר, רשת, רעות

19 בריכת אגירה רעות מאגר/בריכה רעות

ריכוז הבדיקות שבוצעו במערכת המים העירונית בשנת 2016


תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי השתייה תשע"ג 2013, מחייבות את ספקי המים לבצע בדיקות שוטפות במערכת אספקת המים וביצוע בקרה שוטפת על איכותם התברואית של מי השתייה.

על פי  התקנות מחויב התאגיד לבצע בדיקות בקטריאליות שמטרתן לאתר חיידקים העשויים לגרום לזיהום מים. כמו כן מבוצעות בדיקות נוספות ברשת אספקת המים הכוללות: בדיקות רמת כלור, בדיקות עכירות, בדיקות פלואור, בדיקת הרכבם הכימי של המים, בדיקות מתכות במים.

כל הבדיקות מבוצעות על ידי דוגם מוסמך בהתאם לתדירות שנקבעת על ידי משרד הבריאות ולפי תכנית שנתית.

התקן קובע כי ב- 100 מ"ל מים לא ימצאו חיידקי קוליפורם.

להלן ריכוז בדיקות בקטריאליות למים לשנת 2016

 

סוג נקודת דיגום: רשת. מספר דגימות מתוכנן 193. מספר הדגימות שבוצעו 193. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות 193.  אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה 0.00%. 

סוג נקודת דיגום: מאגר/בריכה יציאה. מספר דגימות מתוכנן: 26. מספר דגימות שבוצעו: 26. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 26. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סוג נקודת דיגום: כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן: 51. מספר דגימות שבוצעו: 51. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 51. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סה"כ דגימות: מספר דגימות מתוכנן: 272. מספר דגימות שבוצעו: 272. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 272. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

להלן ריכוז בדיקות טריהלומתנים שבוצעו בשנת 2016 ותוצאותיהן

 

בתאריך 26.6.13 פורסמו תקנות חדשות לאיכות מי השתייה. בתקנות החדשות נדרש ספק המים לבצע בדיקות המים לבדיקת ריכוז טריהלומתנים (THM). חומרים אלה עשויים להיווצר במים כתגובה בין חומרי החיטוי לבין חומרים אורגנים העשויים להיות במים.

מספר דגימות מתוכנן: 9. מספר דגימות שבוצעו: 9. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 9. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

 ריכוז בדיקות רמת העכירות במים שבוצעו בשנת 2016 ותוצאותיהן

בדיקת עכירות.  מספר בדיקות מתוכנן 272. מספר בדיקות שבוצעו 272. אחוז ביצוע 100%. ריכוז על פי תקן NTU1. כמות תוצאות תקינות 272. אחוז תוצאות תקינות 100%. כמות תוצאות חריגות 0. אחוז תוצאות חריגות 0%

בדיקות כלור.  מספר בדיקות מתוכנן 272. מספר בדיקות שבוצעו 272. אחוז ביצוע 100%. ריכוז על פי תקן: 0.1-0.5 מג"ל. כמות תוצאות תקינות 272. אחוז תוצאות תקינות 100%. כמות תוצאות חריגות 0. אחוז תוצאות חריגות 0%

בהתאם לתקנות איכות מי השתייה החל מחודש דצמבר בוצעו בכל שבוע בדיקות עכירות  וכלור ברשת. כל הבדיקות שבוצעו ברשת נמצאו תקינות. 

 להלן ריכוז בדיקות רמת הפלואור במים שבוצעו בשנת 2016 ותוצאותיהן


מספר בדיקות מתוכנן 2. מספר בדיקות שבוצעו 2. אחוז ביצוע 100%. ריכוז מירבי מותר 1700. סף דיווח 100. כמות תוצאות תקינות 0. אחוז תוצאות תקינות 0. כמות תוצאות חריגות 0. אחוז חריגות 100%. ממוצע תוצאות חריגות 0.

הפלרת המים מבוצעת ע"י חברת מקורות. בדיקות פלואור מתבצעות ברשת אספקת המים לפי הנחיות משרד הבריאות ע"י התאגיד .

מאחר והנושא נמצא בבחינה מחודשת במשרד הבריאות נדרש התאגיד לבצע בדיקות בלבד . ע"פ ממצאי הבדיקות רמת הפלואור בעיר נמוכה ונמצאת בטווח המינימום.

להלן ריכוז בדיקות מתכות במים שבוצעו בשנת 2015 ותוצאותיהן


מספר בדיקות מתוכנן 2. מספר בדיקות שבוצעו 2. אחוז ביצוע 100%. כמות תוצאות תקינות 2. אחוז תוצאות תקינות 100%. כמות תוצאות חריגות 0. אחוז חריגות 0%

 בבדיקת המתכות נבדקים הריכוזים של המרכיבים הבאים:ברזל, נחושת, כרום, אבץ ועופרת. כל הבדיקות נמצאו תקינות.

סיכום: תוצאות הבדיקות מצביעות על כך שמי השתייה המסופקים  לעיר הינם באיכות טובה מאוד. שתו מי ברז!

 

עדיף להיות מוכנים -  שמרו בקבוקי מים בבתים

על מנת להקטין את הלחץ בשעת חירום, ואת הצורך לצאת מהבית, אנו ממליצים לכל בית אב לשמור בביתו מנת מים בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש ולפחות ל-3 ימים .

יש לרענן את המים בבקבוקים אחת לחודש במים טריים, תוך שימוש במים לצרכי שתייה או שימוש אחר בבית. במידה ונרכשו מים מינרלים יש לרעננם על פי הוראות היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.

עזרו לנו לאתר נזילות מים או גלישות ביוב בכביש או במדרכה. אנא הודיעו למוקד התאגיד במספר הטלפון: 1800-300-420ואנו נגיע במהירות על מנת לטפל ולתקן.