משרדי תאגיד מי מודיעין ושירות הלקוחות יהיו סגורים בחג הפורים בתאריך 1.3.18 בחג הפורים. 
שירות לקוחות יעבוד כרגיל ביום שישי תאריך 2.3.18. 

בחג הפסח יהיו משרדי התאגיד ושירות הלקוחות סגורים החל מתאריך 30.3.18 ועד לתאריך 8.4.18

מוקד התקלות יפעל כסדרו בטלפון 1800-300-420

כונני שטח יפעלו בהתאם לסדר עדיפויות