דו"ח איכות המים רבעון 4 לשנת 2016 מודיעין מכבים רעות


בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001), הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין מכבים רעות דו"ח תלת חודשי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.
הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1.10.16- 31.12.16

להלן פירוט תוצאות הבדיקות

 

סוג הבדיקה שגרתית. סוג נקודה רשת.  מספר דגימות מתוכנן 45.  מספר דגימות שבוצעו 45.  אחוז ביצוע 100%.  מספר דגימות תקינות 45.  אחוז דגימות תקינות 100%.  מספר דגימות חריגות 0.  אחוז חריגה 0.00%. 

סוג הבדיקה שגרתית. סוג נקודה מאגר/בריכת יציאה.  מספר דגימות מתוכנן 7. מס' דגימות שבוצעו 7. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות 7. אחוז דגימות תקינות 100%.  מס' דגימות חריגות 0.  אחוז חריגה 0.00%. 

סוג הבדיקה שגרתית. סוג נקודה כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן 13. מס' דגימות שבוצעו 13. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות 13. אחוז דגימות תקינות 100%.  מס' דגימות חריגות 0.  אחוז חריגה 0.00%. 

סך כל הדגימות: מספר דגימות מתוכנן 65. מספר דגימות שבוצעו 65. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות 65.  אחוז דגימות תקינות 100%.  מספר דגימות חריגות 0.  אחוז חריגה 0.00%.  

ממצאי  הדו"ח אינם מצביעים על חריגות כלשהן באיכות המים. לפרטים נוספים נא פנו למשרדי מי מודיעין  1800-300-420